Ar mērķi pilnveidot Ventspils pedagogu profesionālās zināšanas un prasmes izglītības iestādes darba organizācijā un izglītības procesu vadīšanā, kā arī palīdzēt sagatavoties turpmākās karjeras veidošanai izglītības iestādēs, 2019./2020. mācību gadā darbu uzsāka Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes izveidotā profesionālās pilnveides programma “VIP akadēmija” jeb vadītāju izaugsmes programma, kas nu noslēgusi savu pirmo darbības sezonu.

Programmas ietvaros nodarbības apmeklēja un jaunas zināšanas guva kopumā 27 Ventspils vispārējās un pirmsskolas izglītības pedagogi, kuri vēlas veidot savu profesionālo karjeru skolas vai pirmsskolas vadības līmenī vai citā veidā uzņemties līdera lomu izglītības iestādē.

Piesaistot zinošus jomas speciālistus ne tikai no Ventspils, bet visas Latvijas, no oktobra kopumā notikušas sešas nodarbības 27 stundu garumā, kuru laikā pārrunātas tādas tēmas kā stratēģiskā plānošana un pārmaiņu vadīšana, līderība un tās nozīme izglītībā, izglītības iestādes vadītāja darba specifika, tēls un kompetence bērnu tiesību jautājumu kontekstā. Tāpat nodarbību apmeklētājiem bijusi iespēja dzirdēt dažādus pieredzes stāstus un apmeklēt darbnīcu veiksmīgam vadītājam. Nodarbības sniegušas lielu devumu ikvienam to apmeklētājam, bet jo īpaši tiem, kuri jau sākuši aktīvu virzību savā profesionālajā izaugsmē un mācību gada laikā kļuvuši par iestādes vadītāja vietniekiem, metodiķiem vai uz laiku pilda iestādes direktora pienākumus.

Ņemot vērā situāciju valstī un pasaulē, dažas no plānotajām nodarbībām diemžēl nācās atlikt uz vēlāku laiku, kad “VIP akadēmija” turpinās iesākto darbu, sagatavojot nākamos izglītības jomas līderus.

04. 06. 20.