Arī šajā mācību gadā Ventspils skolu jaunie uzņēmēji un viņu skolotāji-konsultanti aktīvi darbojušies un guvuši jaunu pieredzi biznesa vidē. Ventspils skolēnu mācību uzņēmumi darbojas dažādās jomās, ražojot konfektes un suvenīrus, pat izstrādājot lietotni viedtālruņiem.

2018./2019. mācību gadā skolēniem un skolotājiem-konsultantiem papildu atbalstu sniedza pasākumi, kas notika projekta “Ventspils jauniešu uzņēmējspēju attīstības programmas izstrāde” laikā. Ar šīs programmas palīdzību paredzēts nodrošināt ilgtspēju dažādām jauniešu uzņēmējspēju aktivitātēm, dokumentējot līdzšinējo pieredzi, piemēram, mācību uzņēmumu tirdziņu rīkošanā, kā arī izstrādājot vairākas ar uzņēmējdarbību saistītas apmācības jauniešiem. Tāpat veikts apkopojums par skolēnu iespējām ārpus skolas izmantot dažādus tehnoloģiskos resursus savu biznesa ideju attīstībai un saņemt ekspertu padomus, kā arī veikti priekšdarbi noderīgām iniciatīvām nākotnē.

“Junior Achievement Latvija” skolēnu mācību programmā šajā mācību gadā 40 mācību uzņēmumos kopumā iesaistījās 100 skolēni. Skolēni iesaistījušies arī citās programmās – biznesa stratēģijas spēlē TITAN un Līderu programmā. Sadarbībā ar biznesa augstskolu “Turība” notikušas “Uzņēmējdarbības skolas” lekcijas Ventspilī un citviet Kurzemē. Savukārt Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde iesaistījusies starptautiskā projektā “DigiYouth”, kur 12 Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni sešās jauktās starpvalstu komandās praktiskā ceļā apgūst digitālās uzņēmējdarbības zināšanas un prasmes.

Ventspilnieki augsti novērtēti arī skolēnu mācību uzņēmumu programmā. Valsts finālā iekļuva 4 Ventspils uzņēmumi, bet pamatskolu grupā augsto 2. vietu izcīnīja Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas uzņēmums “Rozītes”.

Izvērtējot aizvadīto mācību gadu, skolotāji un skolēni rosināja organizēt vairāk iespēju skolēniem tirgoties gan mūsu pilsētā, gan viesoties kaimiņu pilsētu tirdziņos. Šobrīd lielākie mācību uzņēmumu tirdziņi tiek rīkoti tirdzniecības centrā “Tobago”, bet turpmāk tirdziņus varētu rīkot arī citur, piemēram, Vecpilsētas tirgū, Brīvdabas muzejā, Saules kvartālā, kā arī Pārventas svētku un Piektdienas vakara pastaigas laikā.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes un Ventspils Jauniešu mājas īstenotais projekts “Ventspils jauniešu uzņēmējspēju attīstības programmas izstrāde” saņem atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam finansējuma ietvaros.

13. 06. 19.