Programmas “STOP 4-7” mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību un sekmēt prasmi risināt dažādas problēmsituācijas,  mācot vecākus izmantot pozitīvās audzināšanas metodes,  mainot savus paradumus audzināšanas grūtību risināšanā ikdienas notikumos saskarsmē ar bērnu.

Šādu programmu īsteno Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” un jūnijā noslēdzies pirmās grupas darbs. Iesaistīta ir īpaši apmācīta speciālistu komanda – koordinators,  divi psihologi un divi pedagogi, un nodarbības notiek pēc beļģu psiholoģijas doktora Wim de Mey izstrādātas metodikas. Pētījumi rāda, ka pēc programmas apguves bērnu agresīvā uzvedība samazinās tūdaļ, turklāt izmaiņas ir noturīgas arī pēc 6 un 12 mēnešu atkārtotiem mērījumiem.

Vienā grupā piedalās 12 bērni vecumā no 4 līdz 7 gadiem, 10 reizes vienu dienu nedēļā tika organizētas nodarbības bērniem un viņu vecākiem, lai sniegtu atbalstu pozitīvas audzināšanas jautājumos. Bērni mācījās sadarboties, komunicēt, iekļauties nodarbībās, sekot norādījumiem, būt draudzīgiem laipniem, risināt problēmas, pazīt un regulēt emocijas, vadīt stresu, mācījās paši tikt galā ar savām emocijām. Bērnu vecāki mācījās un guva jaunas idejas, kā veidot bērnam atbalstošu vidi, kā sniegt skaidrus norādījumus, kā izprast bērna uzvedību un kā disciplinēt bērnus.

Programmas speciālistu komanda novadīs vēl četras intervences grupas. Viena grupa plānota 2021. gada rudenī, divas grupas plānotas 2022. gadā un viena grupa plānota 2023. gada rudenī. Nodarbības notiek projekta ietvaros, ko īsteno Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību.

01.07.2021.