Šodien, 29. maijā, vispārizglītojošo skolu audzēkņiem noslēdzas 2019./2020. mācību gads. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 23. marta skolēniem mācību process norisinājās attālināti, arī eksāmenu plānojumā veiktas izmaiņas.

Kā ziņots jau iepriekš, 9. klašu skolēniem šogad eksāmeni nenotiks, izņemot centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā, kuru iespējams kārtot kā izvēles eksāmenu. Ventspilī to kārtot izvēlējušies kopumā 66 skolēni. Savukārt 12. klašu skolēniem eksāmens būs jākārto vienā svešvalodā pēc izvēles, latviešu valodā un matemātikā. Skolēni, kuri vēlēsies un kuriem tas nepieciešams, varēs kārtot eksāmenu arī kādā no izvēles priekšmetiem. Jau nākamnedēļ gaidāmi eksāmeni angļu, vācu un krievu valodā. No Ventspils skolēniem 347 izvēlējušies kārtot angļu valodas eksāmenu, 50 – eksāmenu krievu valodā, bet 2 – vācu valodā. Pēc tam sekos obligātie latviešu valodas un matemātikas eksāmeni, kā arī izvēles priekšmetu eksāmeni, no kuriem lielākais Ventspils skolēnu skaits izvēlējušies kārtot bioloģijas, vēstures un ķīmijas eksāmenus.

Lēnām tuvojas arī izlaidumu laiks. Kopumā Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolas šajā mācību gadā absolvēs 341 9. klašu skolēns un 228 12. klašu skolēni. Savukārt septiņi absolventi saņems Ministru prezidenta atzinības rakstus par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde pateicas visiem skolēniem, viņu skolotājiem un vecākiem par atsaucību, izturību un ieguldītajām pūlēm attālinātā mācību procesa laikā – esam pierādījuši, ka kopā spējam pārvarēt visdažādākos izaicinājumus!

Aicinām noskatīties sveiciena video, kurā īpašus pateicības vārdus visiem Ventspils pilsētas skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem izsaka Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs un Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane, bet muzikālu sveicienu sūta grupas The Sound Poets solists Jānis Aišpurs. Video pieejams ŠEIT.

29.05.20.