Katru gadu maija beigās Ventspils muzejā muzejpedagogi kopā ar Ventspils sākumskolu un pirmsskolu audzēkņiem tiekas Livonijas ordeņa pils telpās, kur norisinās Melnā sivēna konkursa noslēgums un balvu pasniegšana. Šogad diemžēl sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatības ierobežojumiem pasākums nenotiks, bet balvas nominantus noteikti vēlamies sumināt.

Par ikgadējā konkursa Melnais sivēns laureātiem parasti kļūst tās pirmsskolas grupas vai sākumskolas klases, kas mācību gada garumā visčaklāk apmeklējušas muzejpedagoģiskās nodarbības visās muzeja struktūrvienībās. Konkursa noslēgumā maijā kuplā laureātu pulkā nosaka to klasi un pirmsskolas grupu, kas kļūst par Melnā sivēna balvas saņēmēju.

Muzejpedagogiem ir ļoti žēl, ka sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatības ierobežojumiem šogad šis kopā sanākšanas brīdis nenotiks. Tomēr šajā mācību gadā ir bijis pietiekami daudz kopā pavadītā laika, kur esam ar jums kopā svinējuši gadskārtu svētkus, mācījušies Senās skolas klasē, uzzinājuši par gada dzīvnieku, lasījuši Herberta Dorbes ābecīti un darbojušies vēl daudzās citās muzejpedagoģiskajās nodarbībās, tāpēc vēlamies pateikties šī gada čaklākajām sākumskolu klasēm un pirmsskolu grupām, kuras muzeju apmeklējušas visvairāk.

2020. gada Melnā sivēna nominanti pirmsskolu grupā:

•PII “Eglīte” 7. grupa;

•PII “Rūķītis” 5. grupa;

•PII “Zvaigznīte” 9. grupa.

2020. gada Melnā sivēna nominanti sākumskolu grupā:

•Ventspils 2. pamatskola 2 .a klase;

•Ventspils 2. pamatskola 2. b klase;

•Ventspils 4. vidusskola 4. a klase.

Paldies jums, ka izvēlaties Ventspils muzeju! Ar nepacietību gaidām, kad atkal varēsim visi kopā tikties muzejpedagoģiskajās nodarbībās!

26. 05. 20.