Vasaras brīvlaikā aktuāls kļūst jautājums, kā to pavadīt radoši. Ventspilī skolēniem tiek dota iespēja piedalīties dažādās nometnēs un vasaras nodarbībās.

Vasaras dienas nometne 1.-4. klašu audzēkņiem

No 1. līdz 19. jūnijam Ventspils vispārizglītojošajās skolās 1.-4. klašu audzēkņiem ir iespēja piedalīties vasaras dienas nometnē savās skolās. Šobrīd nodarbībām ir pieteikušies ap 300 skolēnu.

Nometne „Vasara 2015” sporta skolā „Spars”

Arī sporta skolā „Spars” būs iespējams apmeklēt sporta nodarbības 7 sporta veidos – vieglatlētikā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, peldēšanā, sporta vingrošanā, basketbolā, BMX, šorttrekā un džudo.

 • no 1. jūnija līdz 24. jūlijam – nodarbības vieglatlētikā (ap 90 dalībnieku)
 • no 8. jūnija līdz 9. jūlijam – nodarbības smaiļošanā un kanoe airēšanā (ap 40 dalībnieku)
 • no 8. jūnija līdz 19. jūnijam – nodarbības peldēšanā (ap 25 dalībnieku)
 • no 11. jūnija līdz 21. augustam – sporta vingrošana (ap 40 dalībnieku)
 • no 15. jūnija līdz 28. augustam – basketbola nometne (ap 220 dalībnieku)
 • no 6. jūlija līdz 31. jūlijam – BMX nometne (ap 25 dalībnieku)
 • no 6. jūlija līdz 28. augustam – šorttreka nometne (ap 25 dalībnieku)
 • no 13. jūlija līdz 24. jūlijam – džudo nometne (ap 20 dalībnieku)

Pulciņi Ventspils Jaunrades namā

Savukārt Ventspils Jaunrades namā skolēniem būs dota iespēja apmeklēt pulciņus, kuros aicināts piedalīties ikviens interesents. Tie notiks laikā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam (sarakstu skatīt ŠEIT!), kā arī no 3. augusta līdz 14. augustam (sarakstu skatīt ŠEIT).

Sporta klubu organizētās sporta nometnes

 • no 1. jūnija līdz 12. jūnijam, no 29. jūnija līdz 10. jūlijam, no 27. jūlija līdz 7. augustam sporta nometne futbolā (ap 150 dalībnieku)
 • no 1. jūlija līdz 30. augustam sporta nometne hokejā (ap 100 dalībnieku)
 • no 6. jūlija līdz 17. jūlijam sporta nometne daiļslidošanā (ap 20 dalībnieku)

Vasaras digitālā skoliņa

Ventspils Digitālais centrs aicina jaunāko klašu skolēnus vecumā no 7 līdz 13 gadiem uz digitālās skoliņas nodarbībām vasaras brīvlaikā! Lai pie datora pavadītais laiks kļūtu lietderīgāks un tas neaprobežotos tikai ar datorspēļu spēlēšanu.

Vasaras digitālajā skoliņā bērni varēs uzzināt vērtīgu informāciju par lietām, kas saistītas ar mūsdienu tehnoloģijām: apgūs pamatprasmes KODU spēļu veidošanā, code.org programmēšanā, video montāžā programmā Microsoft Movie Maker, GIFFAN kustīgo bilžu veidošanā un sumo.fn zīmēšanā.

Apmācības plānotas jūnijā un jūlijā divās vecuma grupās: skolēniem no 1. līdz 3. klasei (7 – 10 gadi) un skolēniem no 4. – 6. klasei (10 – 13 gadi).

Plānotās nodarbības jūnijā:

 • grupa (1. – 3. klase): 8., 10., 12., 15., 17.un 19. jūnijs plkst. 11:00 – 12:30;
 • grupa (4. – 6. klase): 8., 10., 12., 15., 17.un 19. jūnijs plkst. 13:00 – 14:30.

Plānotās nodarbības jūlijā:

 • grupa (1. – 3. klase): 6., 8., 10., 13., 15. un 17. jūlijs plkst. 10:00 – 11:30;
 • grupa (4. – 6. klase): 8., 10., 12., 15., 17.un 19. jūnijs plkst. 12:00 – 13:30.

Katrai grupai būs sešas nodarbības, kuru laikā būs vērīgi jāklausās, jāveic uzdevumi un jāvērtē paveiktais darbs.

Pieteikties skoliņai var līdz 5. jūnijam, bet uz jūlija – līdz 3. jūlijam, reģistrējoties šeit: http://ej.uz/digitaloskolinu. Dalības maksa: EUR 1,50 par vienu nodarbību vai EUR 9,00 par apmācību kursu.

Iespējamā misija – vasaras skola

Iespējamā misija organizē Vasaras skolu, kas ir dienas nometne ar mērķi pilnveidot, attīstīt un nostiprināt patstāvīgās mācīšanās prasmes, palīdzot skolēniem kļūt neatkarīgiem un atbildīgiem par savu mācīšanos, kā arī veicinot motivāciju, prieku un pārliecību mācīties un sasniegt augstus rezultātus.

Šogad Iespējamā misija nometni organizē sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi un Vasaras skola „Grandiozā ekspedīcija” 5. -8. klašu skolēniem notiks no šī gada 22. jūlija līdz 31. jūlijam (katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00) Ventspils 1. ģimnāzijā.

Nepieciešamās zināšanas un prasmes skolēni apgūs Iespējamās misijas skolotāju vadībā, izmantojot radošas un interaktīvas mācību metodes. Mācību darbs norisināsies nelielās 10 – 15 skolēnu mācību grupās.

Angļu valodas nodarbības „Valodu vēstniecībā”

6 – 8 gadus veci bērni savas angļu valodas zināšanas varēs papildināt nodarbībās „Valodu vēstniecībā”, Andreja ielā 7/9, Ventspilī.

Nodarbību laiki:

 • no 8. jūnija līdz 19. jūnijam
 • no 6. jūlija līdz 31. jūlijam

Ventspilnieku organizēta nometne – „Skrunda 2015”

No 26. jūnija līdz 4. jūlijam skolēniem tiks organizēta radošo nodarbību nometne „Skrunda 2015”, kurā piedalīsies arī ap 86 bērni no Ventspils. Nometni Skrundā organizē Ventspils Centra sākumskolas pedagoģe Līga Nēliusa. Šī gada nometnes tēma – ”Pa varavīksnes tiltu”. Rīta pusē notiks 16 radošās nodarbības, pēcpusdienā bērniem būs iespēja sportot, piedalīties meža spēlēs, muzicēt kopā ar Arni Miltiņu, doties ekskursijā, kā arī kopā ar vienaudžiem orientēties nometnes teritorijā. Pēc vakariņām notiks kopīgi nometnieku pasākumi – svecīšu vakars, danču vakars, radošas izpausmes.

Dienas atpūtas un interešu nometne „Vasariņa”

No 13. jūlija līdz 7. augustam – 20 darba dienas Ventspils Jaunrades namā nākošā mācību gada 2. – 4. klašu skolēniem piedāvā dienas atpūtas nometni „Vasariņa”.

Nometnes darba laiks ir no plkst. 8.00 – 17.00 katru darba dienu.

Nometnes „Vasariņa” mērķis ir sekmēt dzimtās pilsētas ģeogrāfijas, vēstures un sadzīves tradīciju izzināšanu, atkārtot un ievērot ceļu satiksmes un citus drošības noteikumus, nostiprināt bērnu veselību aktivitātēs brīvā dabā. Nometnes dalībniekiem būs iespēja iesaistīties interešu nodarbībās Jaunrades namā, sportot, braukt ekskursijās uz Usmas mini zoo un Laumu dabas parku. Nometnes laikā organizēs labdarības pasākumu dzīvnieku patversmes „Rembo” iemītniekiem, dosies pārgājienā uz Pārventu un Gāliņciemu, viesosies pie robežsargiem un ugunsdzēsējiem. Plānots, ka nometnes dalībnieki brokastos un pusdienos Ventspils 1. ģimnāzijas ēdnīcā.

Pateicoties Ventspils domes atbalstam, dalība nometnē ir bez maksas, bet vecāku ziņā ir ēdināšanas izmaksu segšana.