1.februārī plkst. 8:00 no rīta Ventspils vispārējās izglītības iestādēs sāksies audzēkņu reģistrācija 1.klasei 2019./2020. mācību gadam.

Topošo pirmklasnieku reģistrācija un uzņemšana notiek saskaņā ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Noteikumi nosaka, ka priekšroka uzņemšanai 1.klasē ir bērniem, kas deklarēti Ventspilī vismaz no iepriekšējā gada 31.decembra, šādā secībā:

  1. Skolā mācās brālis vai māsa;
  2. Bērns, kurš attiecīgajā skolā apmeklē obligāto pirmsskolas izglītības programmu;
  3. Skolā uz pilnu slodzi strādā kāds no vecākiem.

Ar saistošajiem noteikumiem un citu noderīgu informāciju var iepazīties Izglītības pārvaldes mājas lapā www.vip.ventspils.lv sadaļā “Vispārējā izglītība” – “Reģistrācija 1.klasei” vai Šeit.

Reģistrācija 1.klasēs notiks plkst.8:00 skolu administrācijas telpās. Skolā bērnu drīkst reģistrēt tikai viņa likumiskais pārstāvis, aizpildot un iesniedzot reģistrācijas iesniegumu izglītības iestādē personīgi (uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu) vai aizpildot elektroniski (pievienojot bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu), parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, un nosūtot uz skolas oficiālo e-pasta adresi. Iesniegums reģistrācijai 1.klasē pieejams iepriekš norādītajā hipersaitē.

Skolu e-pasta adreses:  Ventspils 1.pamatskola – [email protected]; Ventspils 2.pamatskola – [email protected]; Ventspils Pārventas pamatskola – [email protected]; Ventspils Centra sākumskola – [email protected]; Ventspils 2.vidusskola – [email protected]; Ventspils 3.vidusskola – [email protected]; Ventspils 4.vidusskola – [email protected]; Ventspils 6.vidusskola– [email protected].

29.01.2019.