Ventspils Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” septembra pēdējo nedēļu pavadīja Miķeļdienas aktivitātēs ar mērķi iepazīstināt bērnus ar latviešu gadskārtu svētku svinēšanu. Pasākums tika plānots tā, lai piedalīties varētu visu vecuma grupu izglītojamie, ievērojot valstī noteiktos drošības noteikumus. Pedagogi bērnus iesaistīja gan pasākuma plānošanā, gan rotājumu gatavošanā.

Rudens sagaidīšana izglītības iestādē tika ieskandinātā ar jautrām dziesmām un rotaļām. Bērnus iepriecināt bija ieradies čaklais Rūķis, slinkais Rūķis un Saimniece. Pasākuma laikā Saimniece aicināja bērnus piedalīties latviešu gadskārtu tradicionālajās rotaļās  – “Čību čābu”, “Tradiridiritam”, “Es ar savu cisu maisu” u. c. Maisu no salmiem gatavoja vecāko grupu bērni. Čaklais Rūķis mudināja bērnus būt čakliem, strādīgiem, darboties dārzā un pagalmā. Slinkais Rūķis aicināja bērnus iesaistīties rotaļās un dejās.

Bērni, atbilstoši savam vecumam, gan telpās, gan iestādes teritorijā pētīja dažādas rudens pazīmes. Viņi noskaidroja, kāpēc Miķeļus dēvē par ražas svētkiem, iepazinās ar Miķeļdienas tradīcijām, veidoja domu kartes un noskaidroja, kādi darāmie dārza darbi ir jādara tieši Miķeļos.

Svētku nedēļas ietvaros tapa bērnudārzā veikts grupu kopdarbs – Miķeļdienas vainags. Šādu gadskārtu vainagu darināšana plānota arī Ziemassvētkos, Lieldienās un Jāņos. Miķeļdienas vainagu darināja no dažādiem dabas materiāliem, piemēram, kastaņiem, ozolzīlēm, sausajiem ziediem. Bērnudārza telpas un pagalmu rotā dažādi ķirbji, kuru sagādāšanā iesaistījās bērnu ģimenes.

Miķeļdienas aktivitātes turpināsies arī oktobra pirmajās nedēļās, kad norisināsies pagalma sakopšanas darbi, kuros gatavas iesaistīties ir visas “Zvaigznītes” grupiņas.

06.10.20.