Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” VADĪTĀJA amatu!

1. Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • zināšanas izglītības, darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

2. Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums (konkursa nolikuma pielikums Nr. 1);
 • motivācijas vēstule (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa datorrakstā);
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV) Europass formātā, obligāti norādot darba devēja pārstāvja kontaktinformāciju;
 • pretendenta sagatavota koncepcija par izglītības iestādes attīstības perspektīvām (ne vairāk kā 4 A4 formāta lapas datorrakstā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t. sk. pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
 • vēlamas iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2019. gada 2. septemrim plkst. 17.00:

 1. nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 2. iesniedzot personīgi Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
 3. nosūtot uz e-pastu [email protected], parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Darba alga 1056 – 1109 EUR mēnesī.

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT.

Pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT. 

Papīra formātā ar nolikumu iespējams iepazīties Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2. stāvā, 14. kabinetā, darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00, izņemot pirmdienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 18.00 un piektdienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00.

15. 08. 19.