Ventspils Mākslas skolas audzēkne Justīne Ofkante ieguvusi 3. vietu Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkursā “PILS SĒTA PILSĒTA”.

Konkursu organizēja Bauskas Mūzikas un mākslas skola, aicinot piedalīties bērnus no Latvijas mākslas skolām ar darbiem, kas tapuši vasaras prakses laikā, zīmējot un gleznojot brīvā dabā. Šogad konkursam bija dota tēma “Baznīca ainavā”. Konkursa galvenie mērķi bija rosināt bērnus un jauniešus būt radošiem un brīviem savās mākslinieciskajās izpausmēs, caur mākslu iesaistīt bērnus un jauniešus apkārtnes iepazīšanā un novērtēt kultūrvēstures un arhitektūras daudzveidīgo mantojumu, kā arī veicināt sadarbību starp Bauskas Mūzikas un mākslas skolu un citām mākslas skolām Latvijā.

Ventspils Mākslas skolas audzēkne Justīne Ofkante piedalījās konkursa vidējā vecumu grupā ar darbu, kurā attēlota Ventspils Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca. Darbs tika realizēts skolotājas Ievas Pastares vadībā.

Sveicam ar panākumiem!

07. 10. 19.