Saldus novada Druvas vidusskolā aizvadīta nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” bērnu un jauniešu  folkloras kopu reģionālais sarīkojums – skate  “Rotā saule, rotā bite”. Skatē Ventspili pārstāvēja Jaunrades nama folkloras kopa “Rotaļnieks”.

Sarīkojuma – skates saulītē sildījās un zumēja deviņas bērnu un jauniešu folkloras kopas no Ventspils, Saldus, Kuldīgas, Alsungas, Ēdoles, Pelčiem un Tārgales. Skatē no Ventspils piedalījās Ventspils Jaunrades nama folkloras kopa “Rotaļnieks” skolotājas Ināras Salavas vadībā ar dziesmām, sentēvu stāstu, danci, rotaļdeju, mīklām un rotaļspēli.

Visas folkloras kopas saņēma 2. pakāpes diplomus un pozitīvu enerģiju gan dziedot, gan sadancojot kopā pasākuma norises gaitā.

15.04.2019.