11.10.2018.

Pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” (Izglītības pārvalde) paziņo, ka:

1. 2018.gada 30.oktobrī plkst.10:00 Raiņa ielā 10, Ventspilī tiks rīkota transporta līdzekļa –1997.izlaiduma gada kravas furgona “Renault Messenger” ar reģistrācijas numuru DD 2050, nobraukums 81 122 km pārdošana izsolē. Sākuma cena EUR 500 (pieci simti eiro) ieskaitot PVN. Pretendentiem līdz 2018.gada 29.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 50 (piecdesmit eiro) apmērā Izglītības pārvaldes kontā: A/S „Swedbank” Ventspils filiāle, HABALV 22, LV32HABA0140206330281.

Renault Messenger2. 2018.gada 30.oktobrī plkst.10:30 Raiņa ielā 10, Ventspilī tiks rīkota transporta līdzekļa – 2004.izlaiduma gada pasažieru autobusa “VW LT46” ar reģistrācijas numuru KL 8211, nobraukums 715 187 km pārdošana izsolē. Sākuma cena EUR 1800 (viens tūkstotis astoņi simti eiro) ieskaitot PVN. Pretendentiem līdz 2018.gada 29.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 180 (viens simts astoņdesmit eiro) apmērā Izglītības pārvaldes kontā: A/S „Swedbank” Ventspils filiāle, HABALV 22, LV32HABA0140206330281.

VW LT46

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raiņa ielā 10, Ventspilī līdz 2018.gada 29.oktobrim darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00. Tālrunis informācijai 636 01221, e-pasts: [email protected]

Dalībnieku reģistrācija un dalībnieku numuru saņemšana: 2018.gada 30.oktobrī no plkst. 09:30 līdz 10:00, Raiņa ielā 10, Ventspilī.

Atsavināmos transporta līdzekļus var apskatīt līdz 2018.gada 29.oktobrim darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, iepriekš apskates laiku saskaņojot ar Izglītības pārvaldes Sagādes daļas vadītāju Veltu Rīteli, tālrunis 636 01238, e-pasts: [email protected]

Izsoles nolikums kravas furgonam “Renault Messenger” pieejams ŠEIT

Izsoles nolikums autobusam “VW LT46” pieejams ŠEIT