Pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” (Izglītības pārvalde) paziņo, ka

2018.gada 18.decembrī plkst.10:00 Raiņa ielā 10, Ventspilī tiks rīkota transportlīdzekļa – 2004.izlaiduma gada pasažieru autobusa “VW LT46” ar reģistrācijas numuru KL 8211, nobraukums 715 187 km pārdošana izsolē. Sākuma cena EUR 1440 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro) ieskaitot PVN. Pretendentiem līdz 2018.gada 17.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 144 (viens simts četrdesmit četri euro) apmērā Izglītības pārvaldes kontā: A/S „Swedbank” Ventspils filiāle, HABALV 22, LV32HABA0140206330281.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raiņa ielā 10, Ventspilī līdz 2018.gada 17.decembrim darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00. Tālrunis informācijai 636 01221, e-pasts: [email protected]

Dalībnieku reģistrācija un dalībnieku numuru saņemšana: 2018.gada 18.decembrī no plkst. 09:30 līdz 10:00, Raiņa ielā 10, Ventspilī.

Atsavināmo transportlīdzekli var apskatīt līdz 2018.gada 17.decembrim darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, iepriekš apskates laiku saskaņojot ar Izglītības pārvaldes Sagādes daļas vadītāju Veltu Rīteli, tālrunis 636 01238, e-pasts: [email protected]

28.11.2018.