Ventspils Jaunrades nams

Direktore
Elita Heinsberga
+371 63624128
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17:00-18:00; trešdienās plkst. 08:00-09:00

Vietnieks kultūrizglītības darbā
Baiba Laua
+371 636 24128
[email protected]

Vietnieks mācību darbā
Elga Ganiņa
+371 636 22805
[email protected]

Saimniecības pārzine
Mairita Grebe
+371 636 22805
[email protected]

Sekretāre – lietvede
Gerda Āķe
+371 636 22805,
[email protected]

Izglītības programmas
Skatīt Jaunrades nama mājas lapā: www.jaunradesnams.lv

Uzņemšanas nosacījumi
Iesniegums

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvi
Radošās industrijas
Dejas
Mūzika
Folklora
Teātris
Lietišķā un vizuālā māksla
Tehniskā jaunrade
Sports
Vides izglītība
Citas mācību grupas

Cita informācija
Mērķauditorija – Bērni un jaunieši no 3 – 25 gadiem

 

Kontakti

Adrese: Maiznieku iela 11, Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63622805
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: www.jaunradesnams.lv


Mirkļi no mūsu ikdienas