Valsts diemžēl šajā mācību gadā nav atcēlusi diagnosticējošo darbu norisi 3. un 6. klašu skolēniem. Valsts ir noteikusi, ka diagnosticējošo darbu vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

Diagnosticējošo darbu norisi ārkārtas situācijas laikā valsts noteikusi:

3. klasēm:

 • Mācību valoda (mutvārdu daļa): 25. janvāris – 2. marts
 • Mācību valoda (rakstu daļa): 3. marts
 • Matemātika: 9. marts
 • Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās): 11. marts

6. klasēm:

 • Mācību valoda (mutvārdu daļa): līdz 16. februārim
 • Mācību valoda (rakstu daļa): 17. februāris
 • Valsts valoda: 23. februāris
 • Matemātika: 25. februāris
 • Dabaszinības: 4. marts

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde iebilst pret šādu diagnosticējošo darbu organizēšanas kārtību valstī un uzskata to par neobjektīvu un skolēnu vecumam neatbilstošu. Paredzētais diagnosticējošo darbu veikšanas veids ir sarežģīts un neatbilst skolēniem pieejamajam tehniskajam nodrošinājumam, kā arī digitālajām prasmēm.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde ir pārrunājusi ar Izglītības un zinātnes ministriju iespēju, ka šī gada darbu rezultātus nesalīdzinās valsts līmenī. Savukārt pēc skolēnu atgriešanās mācībās klātienē Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde organizēs līdzvērtīgus diagnosticējošos darbus, lai objektīvi pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes, konstatētu, kuras tēmas nepieciešams atkārtot un nostiprināt zināšanas.

Tādēļ informācija vecākiem, skolēniem un skolotājiem:

 1. Neuztraukties, ja bērns nevar tehniski darbu veikt (nav datora, interneta vai nav iespējams veiksmīgi strādāt telefonā utt.) vai kļūdās sarežģītajās tehniskajās darbībās.
 2. Neuztraukties, ja kādu vielu vai jautājumu bērns nesaprot vai nav mācījies.
 3. Darbu uzskatiet kā iespēju bērniem trenēties datorprasmē un konkrētajā mācību priekšmetā.
 4. Skolotājiem apkopot un vērtēt tikai tos diagnostikas darbus, kuri izpildīti elektroniski. Neuztraukties un nerāt bērnus, ja tie nav darbu veikuši.
 5. Atgādināt un skaidrot vēlreiz, ka līdzvērtīgs diagnostikas darbs, vienādos apstākļos klātienē tiks veikts gan 3.klasē, gan 6.klasē kopā ar skolotāju.

Nepietiekamas informācijas vai neskaidrību gadījumos sazināties ar Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi:

 • vecākā izglītības darba speciāliste Inese Vītola – [email protected], tālr. 636 01224,
 • vadītājas vietniece izglītības jautājumos Jana Bakanauska – [email protected], tālr.: 636 01225.