Uzsākot jauno mācību gadu, Ventspils 4. vidusskola sākusi dalību arī Erasmus+ projektā “Esi mana balss”, kurā kopā ar izglītības iestādēm no Turcijas, Grieķijas un Rumānijas izzinās dažādas kultūras un valodas.

Projekts sācies ar tajā iesaistīto pedagogu tikšanos Turcijā, partnerskolām iepazīstot vienai otru, kā arī izzinot Turcijas mācību vidi un veicot pēdējos plānošanas darbus. Projekts turpināsies līdz 2021. gada augustam un tā laikā plānotas četras kopīgas visu dalībnieku tikšanās. Ventspili dalībnieki apciemos un iepazīs 2020. gada maijā.

Jauniešiem, iesaistoties dažādās projekta aktivitātēs, tiks sniegta iespēja tuvāk iepazīt citu valstu kultūras, valodas un cilvēkus un atklāt, ko viens no otra varam mācīties un viens otram dot. Daudz ieguvumu būs arī skolu pedagogiem, kuri projekta laikā varēs apmainīties pieredzē, apgūt un izmantot novatorisku pieeju valodu mācīšanā un gūt padziļinātas zināšanas par dažādām kultūrām, ko pēcāk nodot arī saviem skolēniem.

Skolēniem, kuri vēlas piedalīties projektā, pieteikuma anketas ir pieejamas e-klasē.

04. 12. 19.