Spiediet šeit un jautājiet mums!

Biežāk uzdotie jautājumi:

1. Vai maznodrošinātajām ģimenēm ir iespējams saņemt atvieglojumus bērnu ēdināšanai bērnudārzos?

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem „Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā” bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldība piešķir ikmēneša pabalstu:

  1. 100% apmērā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē specializētās grupiņas;
  2. 50% apmērā bērniem no trūcīgām ģimenēm, kuri apmeklē vispārējās grupiņas;
  3. 25% apmērā bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē vispārējās grupiņas;
  4. ja ģimene nonākusi krīzes situācijā, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, pabalstu 25% apmērā bērna ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs.

Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes statusu pilsētā piešķir pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas Sociālais dienests”.

2. Vai skolēniem ir iespējams saņemt braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas autobusos?

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos” nosaka, ka kompensāciju 75% atlaides veidā mēnešbiļetes iegādei braukšanai Ventspils pilsētas nozīmes maršrutu autobusos tiek piešķirtas Ventspilī deklarētajiem Ventspils vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācās klātienē. Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 5 17. punktu kompensācija mēnešbiļetes iegādei tiek piešķirta, ja skolēns mācās Ventspils pilsētas izglītības iestādē, un kompensācija tiek noteikta mācību gada ietvaros.

Savukārt Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem dienas vispārējās vidējās izglītības iestādes 10.-12. klašu audzēkņiem, kuru dzīves vieta Ventspils pilsētas teritorijā atrodas Ventas upei vienā pusē, savukārt, izvēlētā izglītības iestāde atrodas pretējā Ventas upes pusē Ventspils pilsētas teritorijā, mēnešbiļešu kompensācijai ir 100% apmērā.

Ventspils pilsētā deklarētajiem vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem dokumentu, kas dod tiesības iegādāties mēnešbiļeti ar atlaidi, izsniedz attiecīgā Ventspils pilsētas vispārizglītojošā skola.

3. Nesen pārvācāmies uz Ventspili, bērns mācīsies 7. klasē. Esmu dzirdējusi, ka skolās tiek piedāvātas kompleksās pusdienas. Mani interesē, cik tās izmaksās mūsu septītklasniekam?

Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās komplekso pusdienu cena 1. līdz 4. klašu skolēniem ir  1,73 EUR dienā, kur pusdienu maksu 1,42 EUR sedz no valsts budžeta līdzekļiem, bet starpību 0,31 EUR sedz pašvaldība. Līdz ar to 1. līdz 4. klašu skolēnu vecākiem par pusdienām nav jāmaksā.

Savukārt 5. līdz 12. klašu skolēnu komplekso pusdienu cena ir noteikta  2,00 EUR dienā, kur pašvaldība sedz 1,00 EUR un skolēna vecāki piemaksā 1,00 EUR. Jau no 2012. gada septembra pašvaldība līdzfinansē kompleksās pusdienas, lai skolēni ikdienā saņemtu sabalansētu un pilnvērtīgu uzturu.

Informējam, ka pašvaldība pabalstu skolēnu brīvpusdienām piešķir skolēniem, kuru ģimenēm Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu un kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā. Brīvpusdienas, pēc Sociālā dienesta atzinuma sniegšanas, ar skolas direktora rīkojumu var piešķirt arī skolēnam, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā.