Spiediet šeit un jautājiet mums!

Biežāk uzdotie jautājumi:

1. Vai maznodrošinātajām ģimenēm ir iespējams saņemt atvieglojumus bērnu ēdināšanai bērnudārzos?

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem „Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā” bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldība piešķir ikmēneša pabalstu:

  1. 100% apmērā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē specializētās grupiņas;
  2. 50% apmērā bērniem no trūcīgām ģimenēm, kuri apmeklē vispārējās grupiņas;
  3. 25% apmērā bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē vispārējās grupiņas;
  4. ja ģimene nonākusi krīzes situācijā, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, pabalstu 25% apmērā bērna ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs.

Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes statusu pilsētā piešķir pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas Sociālais dienests”.

2. Vai skolēniem ir iespējams saņemt braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas autobusos?

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos” nosaka, ka kompensāciju 75% atlaides veidā mēnešbiļetes iegādei braukšanai Ventspils pilsētas nozīmes maršrutu autobusos tiek piešķirtas Ventspilī deklarētajiem Ventspils vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācās klātienē. Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 5 17. punktu kompensācija mēnešbiļetes iegādei tiek piešķirta, ja skolēns mācās Ventspils pilsētas izglītības iestādē, un kompensācija tiek noteikta mācību gada ietvaros.

Savukārt Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem dienas vispārējās vidējās izglītības iestādes 10.-12. klašu audzēkņiem, kuru dzīves vieta Ventspils pilsētas teritorijā atrodas Ventas upei vienā pusē, savukārt, izvēlētā izglītības iestāde atrodas pretējā Ventas upes pusē Ventspils pilsētas teritorijā, mēnešbiļešu kompensācijai ir 100% apmērā.

Ventspils pilsētā deklarētajiem vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem dokumentu, kas dod tiesības iegādāties mēnešbiļeti ar atlaidi, izsniedz attiecīgā Ventspils pilsētas vispārizglītojošā skola.

3. Nesen pārvācāmies uz Ventspili, bērns mācīsies 7. klasē. Esmu dzirdējusi, ka skolās tiek piedāvātas kompleksās pusdienas. Mani interesē, cik tās izmaksās mūsu septītklasniekam?

Ventspils vispārizglītojošo skolu 1. līdz 4. klašu skolēniem komplekso pusdienu apmaksai dienā papildus valsts finansējumam, kas kopš 2020. gada ir vien 0,71 EUR, pašvaldība piemaksā 1,02 EUR. Līdz ar to visi 1. līdz 4. klašu izglītojamie saņem brīvpusdienas.

Savukārt 5. līdz 12. klašu skolēniem kompleksās pusdienas dienā izmaksā 2,00 EUR, kur 1,00 EUR dienā maksā pašvaldība un 1,00 EUR dienā maksā skolēna vecāki.

Informējam, ka pašvaldība pabalstu skolēnu brīvpusdienām piešķir skolēniem, kuru ģimenēm Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu un kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā. Brīvpusdienas, pēc Sociālā dienesta atzinuma sniegšanas, ar skolas direktora rīkojumu var piešķirt arī skolēnam, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā.