Piektdien, 23. novembrī, plkst. 18:00 Ventspils Jauniešu mājā notiks Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēknes Emīlijas Jermolas solokoncerts “Sunflower”. Koncerts ir pašas jaunietes iniciatīva un viens no koncerta mērķiem ir vākt ziedojumus ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra “Klēpis” bērniem, savukārt pati Emīlija izaicinās sevi uzstāties publikas priekšā. 

Koncertā skanēs Emīlijas radītas oriģināldziesmas. Par muzikālo pavadījumu koncertā gādās Emīlija Jermola (balss/taustiņi/ģitāra), Marks Markuss Ābelītis (taustiņi/sitaminstrumenti), Edvards Goba (ģitāra) un Mikus Kulaks (bass).

Jāpiemin, ka Emīlija jau ir ar uzstāšanās pieredzi, sekmīgi piedaloties dažādos konkursos Latvijā.

Aicinām uz koncertu visus interesentus neatkarīgi no vecuma!

Ventspils Jauniešu mājā jauniešiem bez maksas ir iespēja īstenot savus pasākumus, kā arī saņemt konsultācijas un palīdzību to tapšanā – sākot no idejas radīšanas un plānošanas līdz pat pasākuma reklamēšanai un tehnisko resursu nodrošināšanai. Lielāku ieceru īstenošanai jaunieši pie var apgūt projektu pieteikumu sagatavošanas un projektu vadības prasmes un saņemt Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros.

16.11.2018.