XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki izskanējuši. Ventspils 567 dalībniekiem tie paliks atmiņā ar ļoti kontrastainiem laika apstākļiem, ar piesātinātu un daudzveidīgu svētku programmu, ar dažādiem priecīgiem un, diemžēl, arī šokējošiem notikumiem, kas kopumā veidoja neaizmirstamu emociju buķeti.

Bērni un jaunieši, kas pārstāvēja 29 dažādus kolektīvus un dzīvoja Rīgā trīs mītnes vietās, ir laimīgi atgriezušies mājās, paņemot līdzi katrs savus pārdzīvojumus par šiem svētkiem. Jāuzteic bērnu izturību, dzīvojot ikdienā neparastos apstākļos un iekļaujoties nepierastā dienas režīmā. Arī pieaugušajiem, kuri bija kopā ar bērniem, šis laiks prasīja gan morālu, gan fizisku spēku.

Panākumi koru finālskatē

Pavasarī notika XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa 2. kārta Kurzemes reģionā, kurā Ventspils koriem šādi sasniegumi:

  • Ventspils 4. vidusskolas zēnu koris, diriģente Regīna Laure – 43,95 punktus (1.pakāpi)
  • Ventspils Centra sākumskolas zēnu koris, diriģenti Jānis Treilībs un Rita Vēverbrante – 40,61 punktus (1.pakāpi)
  • Ventspils 1. ģimnāzijas meiteņu koris „Dzeguzītes”, diriģente Irēna Irbe – 46.50 punktus (1.pakāpi)
  • Ventspils 4. vidusskolas 5.-9.klašu koris „Laudate”, diriģente Regīna Laure – 46.50 punktus (1. pakāpi)
  • Ventspils 6. vidusskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Dina Ozola – 40.67 punktus (1. pakāpi)
  • Ventspils 1. ģimnāzijas jauktais koris, diriģents Jānis Treilībs – 40.11 punktus (1. pakāpi)
  • Ventspils 4. vidusskolas jauktais koris, diriģente Marga Tropiņa – 41.22 punktus (1.pakāpi)

Vadoties pēc šiem rezultātiem, mācību gada noslēgumā tika noskaidrots, ka XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Koru konkursa finālā no Ventspils koriem piedalīsies trīs: Ventspils 4. vidusskolas 5.-9. klašu koris „Laudate”, Ventspils 4. vidusskolas zēnu koris (diriģente Regīna Laure) un Ventspils 1. ģimnāzijas meiteņu koris „Dzeguzītes” (diriģente Irēna Irbe).

  1. jūlijā notikušajā konkursā Ventspils kori rādīja ļoti labu sniegumu – 3. vietu savā grupā izcīnīja divi no koriem – Ventspils 4. vidusskolas zēnu koris un Ventspils 1. ģimnāzijas meiteņu koris „Dzeguzītes”, savukārt 7. vietu 17 koru konkurencē savā grupā izcīnīja Ventspils 4. vidusskolas 5.-9. klašu koris „Laudate”. Jāpiebilst, ka visi trīs Ventspils kori saņēma arī Zelta diplomus, ko piešķīra tiem koriem, kas sasnieguši vismaz 85 punktus žūrijas vērtējumā.

Koru sniegumu vērtēja trīs žūrijas komisijas sastāvi: jauktos korus vērtēja Māris Sirmais (žūrijas priekšsēdētājs), Ēriks Ešenvalds, Lauris Goss, Jānis Liepiņš un Ilze Arne. 5.-9. klašu korus un apvienotos 5.-12. klašu, vidusskolas meiteņu korus vērtēja žūrija, kurā darbojās Arvīds Platpers (žūrijas priekšsēdētājs), Kaspars Ādamsons, Andris Sējāns, Irēna Nelsone, Andris Veismanis. Zēnu korus vērtēja Jānis Erenštreits (žūrijas priekšsēdētājs), Jānis Ozols, Jānis Baltiņš, Ansis Sauka un Selga Mence.

Pirmo reizi Dziesmu svētkos

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos pirmo reizi projektā “Mēs rakstām sevi Dziesmu svētkos” bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām piedalījās Ventspils 2. pamatskolas AB līmeņa apvienoto klašu vokālais ansamblis, kuru vada skolotāja Žanna Eizenbārde. Bērni pavadīja Rīgā trīs dienas no 10. līdz 12. jūlijam, lai 11. jūlijā piedalītos koncertā Vērmanes dārzā, bet 12. jūlijā ietu gājienā kopā ar šī projekta dalībniekiem no visas Latvijas. Bērni guva neaizmirstamus mirkļus, piedaloties koncertā un arī iesaistoties dažādās aktivitātēs radošajās darbnīcās Vērmanes dārzā. Viņi saka paldies Ventspils domei par dāvinātajiem skaistajiem lietussargiem, kurus izmantoja ne tikai dziedot dziesmu par lietutiņu, bet arī pasargājoties no lietus, kas mēģinājumu dienā viņus pārsteidza. Arī ar savu mītnes vietu – Rīgas Lastādijas internātpamatskolu, dalībnieki ir ļoti apmierināti.

Novērtē arī māksliniekus

  1. aprīlī Liepājā noslēdzās Kurzemes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde „Rakstu darbi”, kurā Ventspili pārstāvēja Ventspils Jaunrades nama, Ventspils 1. ģimnāzijas un 4. vidusskolas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņi, iesniedzot 25 darbus (individuālos, kopdarbus un kolektīvos darbus). Žūrija lielāko daļa darbu novērtēja ar 1. un 2. pakāpes diplomiem, iegūstot tiesības piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izstādē, Rīgā, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā.

No Ventspils uz Rīgu aizceļoja Ventspils Jaunrades nama tēlotājas mākslas studijas „Art Planet” (skolotāja Ingvilda Knāviņa) audzēkņu: Paulas Kukles, Alises Frīdermanes, Gintara Ozolpupas, Ketlīnas Priedes, Rafaela Kalniņa darbi, ādas mākslinieciskās apstrādes studijas (skolotāja Dace Kovale) audzēkņu: Megijas Liepas, Paulas Paegles, Santas Sadovskas, Nansijas Pūpoliņas darbi, tekstīliju dizaina studijas (skolotāja Inta Kalniņa) audzēknes Annas Esteres Bērznieces darbs, radošās darbnīcas „Tu to vari!” (skolotāja Agita Blāze) audzēkņa Dāvja Blāzes darbs, tekstilmozaīkas un šūšanas studijas (skolotāja Agita Bergmane) kolektīvais darbs, tekstīliju dizaina studija „Faktūra”(skolotāja Inita Dzalbe) kolektīvais darbs, kā arī 1. ģimnāzijas audzēknes Dinijas Sandas Pāvelsones darbs (skolotāja Jonika Tērvide).

  1. jūlijā audzēkņi svinīgā pasākumā saņēma pateicības, bet diplomu par 2. pakāpi ieguva Ventspils Jaunrades nama ādas mākslinieciskās apstrādes studijas audzēkne Santa Sadovska par darbu „Melns ar baltu”.

Ventspili pārstāvēja 29 kolektīvi

Skatītājus svētkos priecēja 29 kolektīvi no Ventspils: 1. ģimnāzijas meiteņu koris „Dzeguzītes”, 4. vidusskolas 5.-9. klašu koris „Laudate”, Centra sākumskolas zēnu koris, 4. vidusskolas zēnu koris, 1. ģimnāzijas jauktais koris, 4. vidusskolas jauktais koris, 6. vidusskolas 5.-9. klašu koris, 1. ģimnāzijas pūtēju orķestris, Jaunrades nama folkloras kopa „Rotaļnieks”, mūsdienu deju studija „Skorpions”, Jaunrades nama vokāli instrumentālais ansamblis (skolotājs Šamils Almakajevs), Kultūras centra tautisko deju kolektīvs „Liedags” 1.-2. klase, 3.-4. klase un 5.-9. klase, deju studijas „Prieks” deju grupas „Lāsītes”, „Prieks” un deju grupa „Fansy flame”, vokāli instrumentālais ansamblis „Jautrie draugi”, vokālais ansamblis „Mazā prinča planētas”, Centra sākumskolas zvanu ansamblis, 2. pamatskolas vokālais ansamblis, Centra sākumskolas 4. klašu vokālais ansamblis, Mūzikas skolas bērnu koris „Nošu planētas”, Mūzikas vidusskolas kamerorķestris, Profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils Tehnikums” soliste Inga Stromane, kamerkoris „NewWindau”, mūsdienu deju kolektīvs, radošās darbnīcas un teātra studija.

Paldies visiem kolektīvu vadītājiem, pedagogiem, vecākiem, kas rūpējās par bērnu līdzdalību svētkos, dalībniekiem, kas godam pārstāvēja mūsu pilsētu, kā arī darba grupai un Ventspils koordinatorei Dagnijai Tramai.