Pirms četriem gadiem, kad Ventspils Jaunrades nama pedagogs Jānis Snipkis izveidoja skaņskatu mākslas studiju, kurā aicināja nodarboties bērnus un jauniešus no 12 – 25 gadiem, piekrišana bija liela. Audzēkņi mācījās dziedāt dažādu komponistu dziesmas, ar kurām vispirms iepriecināja savus tuvākos cilvēkus, uzstājoties koncertā Jaunrades namā. Tā kā pirmā koncerta aizsākums bija februāra sākums, kad dabā ir ziema ar sniegu un puteni, koncertu nosauca „Dziesmotais putenis”. Šajos četros gados kolektīvs, kuram pievienojies arī vokāli instrumentālais ansamblis, koncertē ne tikai Ventspils Jaunrades namā, bet arī citur pilsētā un kaimiņu novados. Audzēkņi regulāri uzstājas pansionātā „Selga”, Piltenes vidusskolā, Aizputes vidusskolā u.c.
Š.g.30.janvārī plkst.18.00 ar tradicionālo koncertu „Dziesmotais putenis” dziedātāji un vokāli instrumentālā ansambļa divas grupas iepriecinās skatītājus Pārventas bibliotēkā.