Ventspils pilsētā joprojām strādā divi dežūrdārziņi, pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” un “Varavīksne”, nodrošinot bērnu pieskatīšanu katrā Ventas krastā gadījumiem, kad vecākiem nav iespēju veikt bērnu pieskatīšanu ģimenē.

  1. gada 1. aprīlī abos dežūrdārziņos kopumā atrodas 86 bērni:
  • pirmsskolas izglītības iestādē “Eglīte” – 36 audzēkņi;
  • pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne” – 50 audzēkņi.

Vaicātas, kā nācies pielāgot darbu šī brīža situācijai, dežūrdārziņu vadītājas Kristīne Boitmane un Ināra Nagle atzīst, ka darbu īsā laikā nācās pārorientēt tā, lai to neizjustu ne bērni, ne vecāki. Sākumā tas bijis smagi, tomēr katrā iestādē operatīvi izstrādāts rīcības plāns – regulāra savstarpējās informācijas apmaiņa, atgriezeniskās saites un saziņas uzturēšana ar vecākiem, telpu un inventāra kopšana un dezinfekcija, aprīkojuma apsekošana un papildināšana, kā arī citi nepieciešamie pasākumi. Vienlaikus visi darbinieki rūpējas par to, lai bērni justos gaidīti un katrs rīts iesāktos pozitīvā noskaņojumā.

Dežūrdārziņu vadītājas priecājas, ka vecāki ir ļoti saprotoši un jūtama vēl lielāka kopības sajūta, nekā ikdienā – tie ar sapratni iekļāvušies jaunās kārtības ievērošanā. Pozitīvas atsauksmes saņemtas arī no citu pirmsskolu audzēkņu vecākiem, kuri pašlaik ved bērnus uz dežūrdārziņiem. Vecākiem gan svarīgi uzņemties atbildību, katru pirmdienu godprātīgi iesniedzot apliecināju, kas šobrīd kalpo kā drošības garants izglītības iestādes bērnu, darbinieku, vecāku un sabiedrības veselībai kopumā.

Lielāko gandarījumu un lepnumu iestāžu vadītājas pauž par saviem kolektīviem –  darbinieku saliedētību, savstarpējo sapratni, ātru jaunās situācijas pieņemšanu un pielāgošanos tai. Šis laiks kalpojis par atgādinājumu tam, cik apņēmības pilni, varoši un radoši ir mūsu pedagogi.

Savukārt sniedzot atbalstu ģimenēm, kuru bērni šobrīd dežūrdārziņus neapmeklē un tiek pieskatīti mājās, Ventspils Izglītības pārvaldes mājaslapā katru dienu tiek publicēti mācību materiāli pirmsskolas vecuma bērniem darbam mājas apstākļos, kurus brīvprātīgā kārtā un pēc saviem ieskatiem var izmantot katra ģimene. Jaunākie uzdevumi pieejami ŠEIT.

Vienlaikus atgādinām – lai laicīgi prognozētu nepieciešamo dežūrgrupu apjomu, gadījumos, ja bērns dežūrdārziņu apmeklēs pēc prombūtnes, lūdzam vecākus vismaz dienu iepriekš iesūtīt pieteikumus uz e-pastu [email protected], norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, vecāku kontakttālruni, vēlamo dežūrdārziņu un tā apmeklēšanas atsākšanas datumu. Gadījumos, ja bērns atradies prombūtnē līdz 7 darbadienām un šajā laikā nav slimojis, ierodoties dežūrdārziņā, viņa veselības stāvokli vecāku klātbūtnē novērtēs viena no pirmsskolas izglītības iestādes medmāsām. Ja bērna prombūtne ir ilgāka par 7 darbadienām vai bērns šajā laikā slimojis, nepieciešama ārsta zīme. Tāpat, apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem katru pirmdienu jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši vīrusa skartās teritorijas, nav bijis kontaktā ar saslimušajiem vai kontaktpersonām, kā arī vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

01. 04. 20.