Lai pilnveidotu pedagogu profesionālās zināšanas un prasmes izglītības iestādes darba organizācijā un izglītības procesu vadīšanā, kā arī palīdzētu sagatavoties karjeras veidošanai izglītības iestādē, piemēram, kļūšanai par skolu direktoriem vai pirmsskolas izglītības iestādes vadītājiem, šajā mācību gadā Ventspilī darbu sākusi profesionālās pilnveides programma “VIP akadēmija” jeb vadītāju izaugsmes programma.

Izaugsmes programmas ietvaros jaunas zināšanas un prasmes gūs vispārējās un pirmsskolas izglītības pedagogi, kuri vēlas veidot savu profesionālo karjeru skolas vai pirmsskolas vadības komandas līmenī vai citā veidā uzņemties līdera lomu izglītības iestādē, reizi mēnesī apmeklējot klātienes mācību nodarbības. Pirmā nodarbība “Darbnīca veiksmīgam vadītājam” aizvadīta jau vakar. Tās laikā Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane dalījās savā pieredzē par konkrētas vīzijas un mērķa spēku, veiksmīgu darbinieku koordinēšanu un motivēšanu, kā arī par organizācijas kultūru un lietišķo etiķeti kā vienu no panākumu atslēgām.

Programmas laikā vēl plānots pievērsties tādām tēmām kā stratēģiskā plānošana un pārmaiņu vadīšana, līderība un tās nozīme izglītībā, izglītības iestādes vadītāja darba specifika un tēls, komandas darbs skolā, izglītības iestādes vadītāja kompetence bērnu tiesību jautājumu kontekstā, kā arī koučings jeb mērķvadīta saruna ar darbiniekiem. Nodarbības vadīs nozares profesionāļi ar ilgu gadu pieredzi konkrētajā jomā.

Nākamā nodarbība plānota 20. novembrī.

24. 10. 19.