2020.gada 8.oktobrī Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” rīkoja pirmo attālināto sanāksmi ar Lietuvas kolēģiem “Nordplus” projekta ietvaros. Pieteikumu dalībai “Nordplus” projektā “Varavīksne” iesniedza gada sākumā. Šī projekta mērķis ir, sadarbībā ar Kedaiņu pilsētas bērnudārzu “Žiļvitis”, atklāt,  aprobēt un izvērtēt iespējami veiksmīgākas mācību metodes dažādās mācību jomās, izmantošanai āra vidē.

Labā ziņa par piešķirto finansējumu pienāca martā un šajā nedēļā, no 5. līdz 9.oktobrim, bija plānota pirmā Lietuvas kolēģu viesošanās Ventspilī. Diemžēl Covid-19 vīrusa ierobežošanas dēļ, vizīte nebija iespējama, tāpēc tika pieņemts lēmums organizēt attālināto sanāksmi, kurā kopā piedalījās 14 domu biedri. PII “Varavīksne” šajā projektā piedalās kā koordinators.

“Žiļvitis” pārstāvji iepazīstināja “Varavīksnes” kolēģus ar savu iestādi un galvenajiem darbības virzieniem. Iestādes stiprā puse ir sporta virziens, dalība dažādās sacensībās un ar sporta aktivitātēm saistītajos projektos. Tāpat, kā PII “Varavīksne”, arī “Žiļvitis” liela uzmanība tiek pievērsta iespējām bērniem vairāk laika pavadīt ārpus telpām. Piedāvātajā prezentācijā varēja novērot, ka iestādes āra vidē ir izveidoti vairāki tematiskie rotaļu centri, tādi kā virtuves, mājas, dambrešu, kukaiņu, dabas centri.

Lietuvas kolēģu interesi piesaistīja dažādas metodes, kuras PII “Varavīksne” izmanto ikdienas mācību procesā āra vidē, sniedzot bērniem zināšanas  un nostiprinot tās. Ar video palīdzību lietuvieši vēroja mācību procesu matemātikas, valodas, dabas zinību un mākslas jomās, atklājot un uzzinot dažus jaunos paņēmienus, kā arī iepazīstoties ar pašu gatavotiem un pielāgotiem mācību materiāliem lasītprasmes veicināšanai āra apstākļos.

Jaunatklājums “Varavīksnes” pedagogiem bija bērnu iepazīstināšana ar arheoloģiju, tāpēc nākošajā tikšanās reizē, ja tā atkal būs jāorganizē attālināti, Lietuvas kolēģi detalizētāk prezentēs šo jomu un dalīsies pieredzē, kā viņi ar to iepazīstina pirms skolas vecuma bērnus. Gadījumā, ja projekta norise būs iespējams organizēt klātienē, “Ziļvitis” pedagogi, apvienojoties ar “Varavīksnes” pedagogiem organizēs bērnu mācību procesu āra vidē, pielietojot dažādas mācību metodes.

09.10.20.