Vispārējās izglītības ziņas

/Vispārējās izglītības ziņas

Noslēgusies vadītāju izaugsmes programmas “VIP akadēmija” pirmā sezona

Otrdien, 15. jūnijā, notika pirmais vadītāju izaugsmes programmas “VIP akadēmija” izlaidums, kuru absolvēja 27 Ventspils izglītības darbinieki – gan vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki, gan pedagogi. Ventspils Izglītības pārvalde 2019. gadā iedibinājusi šādu īpašu vadītāju izaugsmes programmu, kas ļauj pedagogiem pilnveidot savas kompetences, bet Izglītības pārvaldei – sagatavot nākotnes vadītājus. Iecere izveidot VIP akadēmiju radusies, lai pilnveidotu pedagogu profesionālās zināšanas un prasmes izglītības iestādes darba organizācijā un izglītības procesu vadīšanā, kā arī palīdzētu sagatavoties karjeras veidošanai izglītības iestādē. VIP akadēmijas dalībniekiem bez maksas tiek piedāvātas dažādas nodarbības, kuru mērķis ir izkopt sevī līderības prasmes. Tēmas aptvēra plašu loku – stratēģiskā plānošana un pārmaiņu vadīšana, līderība un tās nozīme izglītībā, izglītības iestādes vadītāja darba specifika un tēls, komandas darbs skolā, izglītības iestādes vadītāja kompetence bērnu tiesību jautājumu kontekstā, koučings jeb mērķvadīta saruna ar darbiniekiem. Visas nodarbības vadīja nozares profesionāļi. 15.06.2021.

By |jūnijs 15th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Noslēgusies vadītāju izaugsmes programmas “VIP akadēmija” pirmā sezona

Ar starptautisku eksāmenu pirmoreiz vērtēs Latvijas skolēnu uzņēmējspējas

Pirmo gadu Latvijā 11. un 12. klašu skolēniem ir iespēja kārtot starptautisku uzņēmējdarbības prasmju eksāmenu (ESP - entrepreneurial skills pass) un iegūt Eiropā atzītu sertifikātu, kas apliecina uzņēmējspēju kompetences apguvi. Sertifikātu ir atzinušas arī Latvijas augstskolas, un tas skolēniem sniegs dažādas priekšrocības, stājoties augstskolā un izvēloties ekonomikas un biznesa virziena studiju programmas. “Uzņēmējspēju attīstīšana līdz šim nav bijusi iekļauta obligātajā mācību saturā, un tādēļ skolēnu uzņēmējspējas nekad nav vērtētas. Tās ietver radošumu, attapību, neatlaidību, darbu komandā, iniciatīvu un citas prasmes. Šo prasmju attīstība ir kritiski svarīga, lai jaunieši spētu veiksmīgi darboties jebkurā profesijā, ko viņi izvēlēsies, skolu pabeidzot. Šis mums ir pirmais pilota gads, kura laikā mēs turpinām stiprināt sadarbību ar augstskolām, biznesa organizācijām un inkubatoriem, lai šis sertifikāts skolēniem sniegtu iespējami plašākas karjeras iespējas,“ saka izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns. Starptautisko uzņēmējdarbības prasmju sertifikātu ESP varēs saņemt tie vecāko klašu skolēni, kas ieguvuši praktisku uzņēmējdarbības pieredzi, veidojot un attīstot savu uzņēmumu Junior Achievement Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros, un nokārtojuši arī teorētisko daļu – ESP eksāmenu. Eksāmens kā uzņēmējdarbības prasmju pārbaude jau no 2013. gada ir iekļauts skolu mācību saturā 30 pasaules valstīs, un šogad pirmo reizi tas būs pieejams arī Latvijas vidusskolēniem. Eksāmenu interneta vidē varēs kārtot no 14. jūnija – 1. jūlijam, un tajā ir iekļauti 24 jautājumi. Zināšanas uzņēmējdarbībā tiks vērtētas četrās kategorijās: 1. izpratne par finanšu plānošanu; 2. biznesa idejas radīšana, attīstīšana, tirgus izpēte un mārketings; 3. biznesa uzsākšanas pamatprincipi, izpratne par juridiskajiem un lietvedības jautājumiem; 4. vispārēja izpratne par uzņēmumu darbības pamatprincipiem. “Uzņēmējdarbības pieredze tiek augstu novērtēta mūsdienu darba tirgū un veicina straujāku karjeras izaugsmi. Komunikācija, kritiskā domāšana, problēmu risināšana, lēmumu pieņemšana, radošums un laika menedžments ir pamata prasmes, kas nepieciešamas ikvienā profesijā. ESP eksāmens palīdz [...]

By |jūnijs 14th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Ar starptautisku eksāmenu pirmoreiz vērtēs Latvijas skolēnu uzņēmējspējas

Vidusskolu absolventi saņems Simtgades stipendijas un Ministru kabineta atzinības

Sagaidot Latvijas simtgadi, 2018. gadā tika atklāts vērienīgs stipendiju projekts Latvijas vidusskolu absolventiem, kas turpinās arī šogad. Tā ietvaros katras Latvijas vidējās izglītības iestādes izlaiduma klašu spožākais absolvents par izciliem sasniegumiem var saņemt stipendiju 500 eiro apmērā. Šogad Simtgades izcilnieku stipendijas saņems pieci Ventspils skolu absolventi. Simtgades stipendija tiek piešķirta par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Ventspilī apbalvojamo vidū būs Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas audzēkne Marta Stikāne, Ventspils 2. vidusskolas audzēknis Jegors Makarovs, Ventspils 3. vidusskolas audzēkne Rebeka Doroņina, Ventspils 4. vidusskolas audzēkne Elizabete Klēra Bože, Ventspils 6. vidusskolas audzēknis Rinalds Žagars. Tāpat seši ventspilnieki saņems Ministru kabineta atzinības rakstus par izciliem un teicamiem sasniegumiem. Tie tiek piešķirti vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmu skolēniem, kuri vidējās izglītības posmu pabeidz, iegūstot 9 un 10 balles. Šogad atzinības rakstus saņems Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņi Eva Šafranska, Betija Briede un Alīna Mihailova, Ventspils 2. vidusskolas audzēkņi Aļika Prjaņišņikova un Jegors Makarovs, kā arī Ventspils 4. vidusskolas audzēkne Luīze Driķīte. Pateicības, tāpat kā Simtgades stipendijas, absolventiem tiks pasniegtas svinīgajos izlaiduma pasākumos. Foto: https://www.maxpixel.net/ 14.06.2021.

By |jūnijs 14th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Vidusskolu absolventi saņems Simtgades stipendijas un Ministru kabineta atzinības

Ventspils 4. vidusskolā plāno atjaunot aktu zāli un izbūvēt ventilācijas sistēmu

Ventspils pilsētas pašvaldība, konkursā pretendējot uz valsts atbalsta saņemšanu, ir sagatavojusi divus investīciju projektu pieteikumus par Ventspils 4. vidusskolas aktu zāles atjaunošanas darbiem, tajā skaitā mūsdienu prasībām atbilstoša aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, kā arī ventilācijas sistēmas izbūvi. Tā kā Ventspils 4. vidusskolas aktu zāle tiek ļoti intensīvi izmantota, nodrošinot audzēkņiem gan formālo mācību procesu, gan interešu izglītības nodarbības, tad īstenojot abus investīciju projektus vienlaicīgi, audzēkņi un personāls iegūs mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības iespējas veselībai labvēlīgos un drošos apstākļos, sekmējot nodarbību organizēšanu klātienē. Abām būvniecības iecerēm ir augsta gatavības pakāpe, līdz ar to skolas aktu zāles būvdarbus plānots uzsākt jau š.g. vasarā un pilnībā tos pabeigt 2022.gada februārī. Kopējās investīciju projektu izmaksas ir 233 tūkstoši eiro, no kurām paredzēts piesaistīt valsts atbalstu 196 tūkstošu eiro apmērā un nodrošināt 37 tūkstoši eiro Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējumu. 04.06.2021.

By |jūnijs 7th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils 4. vidusskolā plāno atjaunot aktu zāli un izbūvēt ventilācijas sistēmu

Vasaras skoliņas topošajiem 1. klašu skolēniem notiks augustā

Līdzīgi kā pērn arī šajā augustā topošie 1. klašu skolēni varēs apmeklēt vasaras skoliņas. Šīs skoliņas katra skola organizē saviem nākamajiem pirmklasniekiem, lai simboliski noslēgtu pāreju no pirmsskolas uz sākumskolas posmu, kā arī nesteidzīgi iejustos jaunajā vidē, iepazītu skolotājus un jaunos klasesbiedrus. Bērnu vecāki atzinīgi novērtējuši šādu iespēju, secinot, ka tas ir lielisks veids, kā vasarā nostiprināt gada laikā iegūtās zināšanas un prasmes, sevišķi ņemot vērā, ka mācību procesā bija iestājusies pauze un vasaras laikā bērni mēdz mācīto aizmirst. Vasaras skoliņas 2021. gada augustā tiks organizētas: Ventspils Pārventas pamatskolā no 18. līdz 20. augustam un no 23. līdz 27. augustam,Ventspils Centra sākumskolā no 17. līdz 20. augustam (muzikālo spēju pārbaude no 11. līdz 13. augustam),Ventspils 1. pamatskolā no 18. līdz 20. augustam,Ventspils 2. pamatskolā no 18. līdz 20. augustam,Ventspils 2. vidusskolā no 16. līdz 20. augustam,Ventspils 3. vidusskolā no 16. līdz 20. augustam,Ventspils 4. vidusskolā no 18. līdz 20. augustam,Ventspils 6. vidusskolā no 16. līdz 20. augustam.     Nākamajā mācību gadā 1. klasēs Ventspilī paredzētas 442 vietas. Pavasarī saņemti jau teju 400 pieteikumi no topošo pirmklasnieku vecākiem. Šogad reģistrācijai 1. klasēs izmantota jauna vienotā elektroniskā pieteikšanās sistēma, kuru vecāki aktīvi izmantoja – 92% no pieteikumiem Izglītības pārvalde saņēma elektroniski. 03.06.2021.

By |jūnijs 3rd, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Vasaras skoliņas topošajiem 1. klašu skolēniem notiks augustā

Pasniegtas Izglītības inovācijas balvas

Mācību gada noslēgumā pašvaldība turpina tradīciju un pateicas skolēniem un skolotājiem par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos un skatēs. Pagājušajā nedēļā Izglītības inovācijas balvas apliecības un naudas balvas par sasniegumiem saņēma kopā 73 skolēni un 37 skolotāji. Bioloģijas valsts 43. olimpiādē II pakāpes diplomu saņēmis Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēns Kristofers Štekerhofs (skolotāja Irina Ivane). Savukārt III pakāpes diplomus Latvijas 45. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē saņēmuši – Ņikita Zisļins (Ventspils 6. vidusskola, skolotāja Olga Ozoliņa), Marija Ivanova (Ventspils 6. vidusskola, skolotāja Emīlija Lesiņa) un Krista Kraule (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, skolotāja Ilona Jostiņa). Ņikita Zisļins Marija Ivanova Krista Kraule Diplomus un atzinības Ventspils skolēni saņēmuši arī par sasniegumiem: Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmām) valsts 37. olimpiādē,Latviešu valodas valsts 47. olimpiādē,Krievu valodas (mazākumtautības) un literatūras 33. atklātā  olimpiādē,Latvijas Atklātajā lingvistikas olimpiādē,Latvijas 45. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu Kurzemes reģionālajā konferencē,Kurzemes X atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē,Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā vācu valodas olimpiādē,Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā angļu valodas olimpiādē,IV Latvijas Republikas Satversmei veltītajā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursā,Starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursa “Bebrs 2020” Latvijas finālā,Konkursā „Kultūras kanons: vērtību mērs vai impulss izaugsmei”, Kurzemes kārtā,Demokrātijas nedēļas Eseju konkursā skolēniem un studentiem "Ko es darītu 16.maija rītā",XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā “Radi rotājot”,Konkursā “Rēķini galvā”, Latvijas finālā 2021,“Tatjanas dienas” tēlotāja mākslas un literāro darbu valsts konkursā,XII Starptautiskajā  bērnu vizuālās mākslas izstādē-konkursā «Живи, планета!» Baltkrievijā,IV Starptautiskajā glezniecības konkursā "Vilnis Lielupē",Starptautiskajā mākslas konkursā "SAGLABĀT VARDES!" (ASV, Kalifornija),Starptautiskajā konkursā “Fish Art Contest 2021” (ASV, Minneapole),Eiropas Savienības pārstāvniecības Latvijā organizētajā programmēšanas konkursā "Iegriez pasauli". sdr Paldies skolēniem par uzņēmību piedalīties un izaicināt sevi parādīt zināšanas ārpus skolas mācību satura un [...]

By |maijs 31st, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Pasniegtas Izglītības inovācijas balvas

Lai vasara ir darbīga un aizraujoša

Pēc neparastā un sarežģītā, lielākoties attālinātā režīmā pavadītā mācību gada beidzot pienācis ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks. Kā to pavadīt interesanti un jēgpilni? Ko darīt, lai vasarā ne tikai labi atpūstos, izbaudītu brīvību, apceļotu dzimto zemi, dotos piedzīvojumos, bet arī iemācītos ko noderīgu? Ar padomiem, kā labi un interesanti pavadīt brīvlaiku, dalās mūsu pilsētas izglītības jomas speciālisti un pieredzējuši pedagogi – Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes, Ventspils Jaunrades nama, sporta skolas Spars, Ventspils muzeja un Ventspils Digitālā centra pārstāvji. Izbaudi mellenes ar pienu Kristiāna Cielava, Ventspils Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste – Mācību gads noslēdzies, un aktuāls ir mūžvecais jautājums – ko darīt vasaras brīvlaikā?! Tā kā mācības notikušas vairāk attālināti, tad vismaz vasaru klātienē noteikti ir pelnījuši visi skolēni. Neesmu droša par sinoptiķu prognozēm, tāpēc iesaku nepalaist garām nevienu saulainu dienu. Lietainās dienas varam izmantot galda spēlēm, grāmatu lasīšanai vai arī – lēkāšanai pa peļķēm. Būtiski, lai jebkāda nodarbošanās un aktivitāte nāk komplektā ar vēlmi izzināt, izmēģināt, atklāt. Lai pēc tam ir gandarījums par paveikto. Iespējams, dažādu pastāvošo ierobežojumu un noteikumu dēļ kādi lielāki brīvlaika sapņi daudziem šajā vasarā tomēr paliks nerealizēti. Tāpēc aicinu skolēnus izmantot tās iespējas un piedāvājumus, ko sniedz mūsu pilsēta. Tikai nesakiet vārdus man ir garlaicīgi – vasarā tā vienkārši nemēdz būt! Ir iespējamas dažādas aktivitātes pilsētas parkos, laukumos, pludmalē, lai katrs pats sev atklātu jaunu aizraušanos, kas nodrošinās interesantu brīvlaika pavadīšanu. Tāpēc novēlu – esiet radoši un izdzīvojiet vasaru ar prieku! Lai mums visiem pietiek saules un zemeņu smaržas šajā vasarā! Un nepalaidiet garām īpašo vasaras garšu, kas piemīt tikai un vienīgi mellenēm ar pienu! Mācies šķirot informāciju Rebeka Busule, Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja muzejpedagoģe, Orff mūzikas studijas vadītāja – Ne visus izgudrojumus, kurus šodien veiksmīgi lietojam, cilvēce uzreiz uzņēma ar sajūsmu. Šodien mūs satrauc plašais [...]

By |maijs 31st, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Lai vasara ir darbīga un aizraujoša

“Caur pavasara ziediem vēstuli Tev rakstu”

Pavasarī Ventspils vispārizglītojošajās skolās noritēja pasākumu cikls “Caur pavasara ziediem vēstuli Tev rakstu”. Mēs sējām gaišumu savās dvēselēs – mācījāmies līdzjūtību, empātiju un citādā pieņemšanu. Ar sirsnību tapa arī sveiciena kartītes, ar kurām iepriecināt garīgās veselības aprūpes namā “Gudenieki” un sociālā aprūpes centrā “Landze” mītošos ļaudis. Mūsu pasākuma cikls noslēdzās ar balli. Īstu zaļumballi! Smaržojot ievziedu baltajām un reibinošajām kupenām. Gudeniekos. Ir brīži, kad laiks tiek mērīts nevis minūtēs vai stundās, bet sirdspukstos. Šis bija tāds brīdis! Pasaule elpoja citādi un Laiks bija apstājies. Tik sirsnīgu, dziļu prieku un laimes starojumu mūsdienu pasaulē nenākas redzēt bieži. Katra sveiciena kartīte tika samīļota, katra dziesma līdzdziedāta un visi, kam vien atļāva veselība, ļāvās dejas valdzinājumam. Kā nu kurš prata un varēja. Bet no sirds.  Patiesi un neviltoti. Šiem ļaudīm nav vajadzīgas ne zelta lādes, ne lepni savrupnami, ne slavas alejas. Vislielāko prieku viņi rod tajā, ka nav aizmirsti. Ka ik gadu cauri rudens lapkritim un pavasara ziedēšanai mēs dodamies pie šiem ļaudīm, kurus jau 17 gadus saucam par saviem draugiem. Tad nu, draugi, satiekamies atkal – uz brīnumu takas! Kad? Kad vien vēlaties. Kur? Kur vien vēlaties. Varbūt uz tās takas, ko mēness izklājis virs pasaules. Agrā, klusā rītausmā. Sirsnīgs paldies Ventspils Centra sākumskolai, Ventspils Pārventas pamatskolai, Ventspils 1.pamatskolai, Ventspils 2. pamatskolai, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijai, Ventspils 2.vidusskolai, Ventspils 3.vidusskolai, Ventspils 4. vidusskolai, Ventspils 6.vidusskolai, vizuālās mākslas jomas koordinatorei Zanei Piusai par pavasarīgajām un krāšņajām apsveikuma kartītēm! Vissirsnīgākais paldies Sandim Mārtiņam Caunem par atsaucību un skanīgajām balles dziesmām! Liels paldies Izglītības pārvaldei par finansiālo atbalstu! Mūsu konfektes bija garšīgākās pasaulē! Pateicībā un ar pavasarīgiem sveicieniem, Santa Vīkele, audzināšanas jomas vadītāja 27.05.2021.

By |maijs 27th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on “Caur pavasara ziediem vēstuli Tev rakstu”

Meklējam kolēģi!

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTA amatu (darba līgums uz noteiktu laiku). Prasības pretendentiem: augstākā izglītība, vēlams sabiedrisko attiecību specialitātē, komunikāciju zinātnē, IT jomā;vēlama darba pieredze sabiedrisko attiecību jomā ne mazāk kā 1 gads;valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;publikāciju gatavošanas prasmes;pieredze audiovizuālu materiālu veidošanā, tiešsaistes pasākumu organizēšanā un tehniskās norises nodrošināšanā;labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar multimediju aprīkojumu un datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;labas komunikācijas, saskarsmes un plānošanas prasmes;prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus. Galvenie pienākumi: izveidot un publicēt audiovizuālu materiālu (foto, video, vizuāli materiāli drukai un interneta resursiem);ievietot un aktualizēt informāciju iestādes mājas lapā un sociālajos tīklos;audiovizuālu tiešsaistes pasākumu organizēšana un tehniskās norises nodrošināšana;piedalīties preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu organizēšanā;pārzināt izglītības jomā notiekošos procesus un aktualitātes saistībā ar to;veikt datu apkopošanu, sistematizēšanu, saglabāšanu, analizēšanu c. Iesniedzamie dokumenti: dzīves un darba apraksts (CV);pieteikuma vēstule;izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Darba alga no 790 EUR mēnesī Dokumentus līdz 2021.gada 8.jūnijam iesniegt elektroniski: [email protected]  vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 08.06.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221. 25.05.2021.

Ventspils skolēnu mācību uzņēmumi starp labākajiem

Trīs Ventspils skolēnu mācību uzņēmumi – “Clay Break”, “Clay Play” un “SensDrums” – iekļauti starp 20 labākajiem Latvijā vidusskolas grupā Junior Achievement Latvia īstenotajā skolēnu mācību uzņēmumu programmā. Programmas fināla pasākums “Jauno uzņēmēju dienas 2021” šogad no 15. līdz 17. jūnijam norisināsies tiešsaistē un dalībnieki pretendēs ne tikai uz Latvijas labākā skolēnu mācību uzņēmuma titulu, bet arī cīnīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu konkursa finālā. Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmums "Clay Break" ražo dabiskus, videi draudzīgus māla traukus, kas paredzēti savu domu pierakstīšanai un, tos sašķaidot vai sadauzot, dusmu izlādei pozitīvā veidā.  Otrs finālā pārstāvētais Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmums ir "Clay Play", kur jaunieši ražo inovatīvas un dabai draudzīgas 3D krāsojamās rotaļlietas no papīra māla. Skolēnus konsultē skolotāja Anita Jozus. SMU Clay Break SMU Clay Play Savukārt mācību uzņēmumā "SensDrums" sadarbojas Ventspils 2. vidusskolas un Ogres tehnikuma skolēni. Viņi ražo elektroniskas bungas ar sensoriem, kas reaģē uz pieskārienu, kā arī ir izstrādāta atbilstoša aplikācija viedtālrunim. Skolēnus konsultē skolotājs Oļegs Mihailovs. SMU SensDrums Ventspils skolas skolēnu mācību uzņēmumu programmā piedalās jau vairākus gadus, iesaistot vidēji 100 skolēnus katrā mācību gadā. Kopš 2017. gada Ventspils skolēni ir bijuši pārstāvēti fināla kārtās un gūtas arī godalgotas vietas. Pērn 2. vietu vidusskolu grupā ieguva Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas un Ventspils 2. vidusskolas kopuzņēmums “LYL”, kuri ražoja specializētus gaismas lukturus makšķerniekiem. Vēlam veiksmi un izdošanos mūsu jauniešiem! 21.05.2021.

By |maijs 21st, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils skolēnu mācību uzņēmumi starp labākajiem