Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija

/Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija

Izsniegti centralizēto eksāmenu sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi

24. jūlijā izglītības pārvaldēm tiek izsniegti 18800 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvaloda eksāmens. […]

By |jūlijs 24th, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Izsniegti centralizēto eksāmenu sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi

Ministrijas izstrādā nosacījumus jaunajam mācību gadam

Ņemot vērā situāciju ar Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā, kā arī jaunā mācību gada tuvošanos, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Veselības ministriju (VM) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) veido nosacījumus izglītības darba organizācijai. To pamatā – mācību norise plānota klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumus. […]

By |jūlijs 23rd, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Ministrijas izstrādā nosacījumus jaunajam mācību gadam

Skolām sagatavots izglītojošs mācību materiāls ceļā uz energoefektivitāti

Lai veicinātu racionālu enerģijas patēriņu izglītības iestādēs un rosinātu skolēnus kļūt par zinošiem un atbildīgiem enerģijas lietotājiem, Vidzemes plānošanas reģions sagatavoja izglītojošu mācību materiālu “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs”. […]

By |jūlijs 22nd, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Skolām sagatavots izglītojošs mācību materiāls ceļā uz energoefektivitāti

Attīsta digitālo darbu ar jaunatni

Pavasarī Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Ventspils Jauniešu māju īstenoja apmācību ciklu profesionāļu un entuziastu zināšanu papildināšanai darbā ar jaunatni. Apmācības ir veiksmīgi noslēgušās un projekts šobrīd sasniedzis noslēdzošo posmu. […]

By |jūlijs 16th, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Attīsta digitālo darbu ar jaunatni

Pasniegti Ventspils pilsētas domes Atzinības raksti

Sestdien, 11. jūlijā, tika pasniegti Ventspils pilsētas domes Atzinības raksti Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas ekonomikas skolotājai Anitai Jozus un biedrības “Ventspils pludmales volejbola klubs “Bloks”” dibinātājam, valdes priekšsēdētājam un trenerim Ainaram Sokam. […]

By |jūlijs 13th, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Pasniegti Ventspils pilsētas domes Atzinības raksti

“Tava klase” iekļauj pasaulē labāko izglītības risinājumu vidū

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) pasaules labāko risinājumu vidū izglītības nodrošināšanai Covid-19 pandēmijas laikā iekļāvusi arī Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) radīto izglītojošo TV “Tava klase’’. […]

By |jūlijs 9th, 2020|Bez tēmas|Comments Off on “Tava klase” iekļauj pasaulē labāko izglītības risinājumu vidū

Iespējams saņemt izziņas par nokārtotu centralizēto eksāmenu

Ja absolventam nepieciešams stāties augstskolā ārpus Latvijas, kurā uzņemšanas noteikumi paredz dokumentu iesniegšanu pirms izziņotā sertifikātu izsniegšanas datuma, VISC var izsniegt izziņu, kas apliecinātu, ka persona ir nokārtojusi centralizētos eksāmenus. […]

By |jūlijs 3rd, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Iespējams saņemt izziņas par nokārtotu centralizēto eksāmenu

Pilsētas skolās notiek būvdarbi

2017. gadā Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde uzsāka jauna projekta “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” realizāciju, kas turpinās arī šogad, nodrošinot apjomīgus infrastruktūras uzlabojumus Ventspils skolās. […]

By |jūlijs 2nd, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Pilsētas skolās notiek būvdarbi

Lasām arī vasaras brīvlaikā!

Ventspils 2. vidusskola un Ventspils bibliotēka kopā radušas risinājumu, kā skolas bibliotēkas daiļliteratūras krājumu padarīt pieejamu skolēniem arī vasaras brīvlaikā, kad vairums skolu bibliotēku ir slēgtas. […]

By |jūlijs 2nd, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Lasām arī vasaras brīvlaikā!

Ventspils 4. vidusskolā darbu sāks direktore Inga Bužoka

Piektdien, 26. jūnijā, Ventspils pilsētas dome nolēma Ventspils 4. vidusskolas direktores amatā apstiprināt Ingu Bužoku. […]