Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija

/Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija

Aicinām izteikt viedokli par kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasē

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde aicina iedzīvotājus izteikt priekšlikumus par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” projektu. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi saistībā ar bērnu uzņemšanu 1. klasē, iedzīvotāju interesi un ierosinājumus par pieteikumu reģistrēšanas kārtību, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kuri precizē kārtību, kā tiek reģistrēti un izskatīti pieteikumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas. Saistošo noteikumu projekts paredz, ka pieteikumu par bērnu uzņemšanu 1. klasē pieņemšana, vērtējot tos prioritārā secībā, notiek trīs nedēļas, sākot ar aprīļa pirmo darba dienu. Pēc šī termiņa prioritārā secība netiek piemērota. Jaunajos noteikumos paredzētas vairākas būtiskas izmaiņas: pieteikumu par bērnu uzņemšanu 1. klasē reģistrēšanas organizēšanā,prioritārās secības noteikšanā. Reģistrēšanas organizēšana Turpmāk pieteikumu par bērnu uzņemšanu 1. klasē reģistrēšanas procesu administrēs Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde centralizēti, nevis katra izglītības iestāde atsevišķi kā līdz šim. Pieteikumā būs iespējams prioritārā secībā norādīt līdz trim izglītības iestādēm, kurās bērnu vēlas pieteikt. Pieteikumus būs ērti iesniegt elektroniski. Šim nolūkam darbosies interneta vietne 1klase.ventspils.lv, kurā pieteikumus varēs gan aizpildīt un pievienot dokumentu kopijas, gan iesniegt, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Paredzēta arī kārtība kā iesniegt pieteikumus klātienē vai gadījumos, kad nav iespējams izmantot elektronisko parakstu.  Pieteikšanās sadalīta 3 posmos Veidojot katras izglītības iestādes 1. klašu pretendentu sarakstu, pieteikumi tiks reģistrēti gan ievērojot noteikumos iekļauto prioritāro secību, gan pieteikumu iesniegšanas laiku, tamdēļ pieteikumu iesniegšana sadalīta pa posmiem. Piemēram, 2021. gadā: 1. posms: 2021. gada 1. aprīlis plkst. 7:00 – 13. aprīlis plkst. 23:59 (ja atbilst 1.-3. prioritātes kritērijiem) 2. posms: 2021. gada 14. aprīlis plkst. 7:00 – 21. aprīlis plkst. 23:59 (ja atbilst 4.-7. prioritātes kritērijiem) Līdz 21.aprīlim saņemtos pieteikumus Izglītības pārvalde pārbaudīs un līdz [...]

By |janvāris 18th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Aicinām izteikt viedokli par kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasē

Aktualizēti drošības pasākumi izglītībā

Trešdien, 6. janvārī, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska preses konferencē informēja par aktualitātēm mācību procesā 2020./2021. mācību gada otrajā semestrī un par drošības pasākumiem izglītības iestādēs. Preses konferences pilnu video ierakstu iespējams noskatīties ministrijas Facebook lapā: https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/410581803615668 Zemāk publicējam vairākus ekrānšāviņus no preses konferences laikā demonstrētās prezentācijas. Pilnu prezentāciju iespējams lejupielādēt šeit.

By |janvāris 8th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Aktualizēti drošības pasākumi izglītībā

Aicinām vecākus uz sadarbību

Šajā gadā Ventspils Izglītības pārvalde uzsāk jaunu rakstu sēriju, kas adresēta pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu un skolēnu vecākiem. Par jaunās rakstu sērijas ieceri stāsta Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane. Viņa vēlas stiprināt izglītības iestāžu un Ventspils Izglītības pārvaldes saikni ar skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu vecākiem, skaidrojot jautājumus, kas vecākiem ir svarīgi. Šodien nereti cilvēki interneta vidē pauž savu neapmierinātību par dažādām sabiedrības norisēm, tostarp izglītības procesu. Iecerētajām publikācijām laikrakstā ir nedaudz citāda pieeja – tās tiks veidotas, rosinot ģimenes aizdomāties par dažādiem ar izglītību saistītiem jautājumiem un palīdzot rast atbildes uz neskaidro. Izglītības pārvalde pauž cerību, ka šāda sadarbības forma veidos pozitīvu saikni starp izglītības iestādi un ģimeni. Vecāki aicināti iesūtīt savus jautājumus vai sarunu tematus, kuri viņus interesē vai uz kuriem vēlētos saņemt speciālistu viedokli, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected] Rakstu sērijā plānots iekļaut dažādas sarunu tēmas, kas aktuālas bērnu vecākiem. Šomēnes skolēnu vecākiem plānots piedāvāt skaidrojumu par jauno vērtēšanas sistēmu, kas līdz ar jauno kompetencēs balstīto saturu ieviesta 1., 4., 7. un 10.klasē. Pirms ziemas brīvlaika skolēni saņēmuši liecības ar 1. semestra mācību darba novērtējumu. Sākumskolas bērnu liecības ir citādākās, nekā tās bijušas līdz šim, tāpēc nepieciešams skaidrojums, kas tieši ir mainījies. Skolēni, kuri mācās vecākajās klasēs, pamazām domā par savu nākotnes karjeru. Arī vecāki var palīdzēt bērnam šajā grūtajā izšķiršanās ceļā. Ir vecāki, kas bērnu no mazotnes sūta uz visdažādākajiem pulciņiem, domājot, ka kāds no tiem noteikti iepatiksies, un tas palīdzēs atklāt bērna talantus. Citi vecāki savukārt māca: nepadodies, pabeidz iesākto līdz galam! Un arī tad, ja kāds pulciņš bērnam apnicis, viņš tiek mudināts turpināt to apmeklēt. Interesanti būtu dzirdēt speciālista viedokli, kā viņi iesaka rīkoties un kā šāda rīcība vai izvēle ietekmēs bērna raksturu turpmāk. Šodien daudz runājam par iekļaujošo [...]

Aktualizē noteikumus par bērnu reģistrēšanu 1.klasē

Š.g. 22.decembrī Ventspils pilsētas dome apstiprināja grozījumus Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”. Atsaucoties uz epidemioloģisko situāciju valstī, reģistrācija tiks uzsākta 2 mēnešus vēlāk, tas ir 1. aprīlī, nevis 1. februārī kā iepriekšējos gados. Savukārt reģistrācijas rezultātus par bērna iekļaušanu 1.klases pretendentu sarakstā izglītības iestādes vecākiem paziņos līdz 5. maijam. 28.12.2020.

By |decembris 28th, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Aktualizē noteikumus par bērnu reģistrēšanu 1.klasē

Ventspils skolēnu sasniegumi Vislatvijas skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgū CITS BAZĀRS

No 10. septembra līdz 14.decembrim notika ikgadējais Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) tirgus CITS BAZĀRS. No 270 mācību uzņēmumiem 13 bija Ventspils skolēnu mācību uzņēmumi: no Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas, Ventspils 2.vidusskolas un Ventspils Jaunrades nama. […]

By |decembris 16th, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils skolēnu sasniegumi Vislatvijas skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgū CITS BAZĀRS

Starptautiskā pētījumā Latvijā skolēniem augsti sasniegumi matemātikā

Latvijas ceturto klašu skolēni sasniedz teicamus rezultātus matemātikā un dabaszinātnēs, liecina 2020.gada 8.decembra publicētie Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījuma IEA TIMSS 2019 rezultāti. 58 valstu vidū matemātikā Latvijas skolēni ierindojas 10.vietā, bet dabaszinātnēs – 7.vietā. […]

By |decembris 15th, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Starptautiskā pētījumā Latvijā skolēniem augsti sasniegumi matemātikā

Konferencē diskutē par jaunatnes jomas izaicinājumiem

Ventspils – Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2020 un Izglītības un zinātnes ministrijas kopīgi organizētā konference “Jaunatne’21 – izaicinājums pieņemts!” 3. decembrī tiešsaistē pulcēja 100 jaunatnes jomas pārstāvjus no visas Latvijas – jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes darbiniekus, jauniešu līderus, nevalstisko organizāciju, kā arī valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, kuru darbs norit ciešā saskarē ar jauniešiem. […]

By |decembris 11th, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Konferencē diskutē par jaunatnes jomas izaicinājumiem

Brīvprātīgie jaunieši iestājas pret pārtikas izniekošanu un aicina piedalīties arī citus!

Katru gadu Eiropas Savienībā aptuveni 20% no saražotās pārtikas tiek izmesta vai zaudēta, tādēļ jaunieši aicina kopā cīnīties pret pārtikas izniekošanu. […]

By |decembris 4th, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Brīvprātīgie jaunieši iestājas pret pārtikas izniekošanu un aicina piedalīties arī citus!

Izsludināta pieteikšanās konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2020”

Lai izteiktu atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veica darbu ar jaunatni par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, Izglītības un zinātnes ministrija organizē konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2020”. […]

By |novembris 30th, 2020|Bez tēmas|Comments Off on Izsludināta pieteikšanās konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2020”

Noslēdzies starptautiskais tehnoloģiju konkurss “Ventspils IT izaicinājums 2020”

No 23. līdz 26. novembrim norisinājās starptautiskā konkursa “Ventspils IT izaicinājums 2020” fināli, kuros jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas jau piekto gadu pēc kārtas pieņēma Ventspils pilsētas izaicinājumu parādīt savas prasmes radošā tehnoloģiju izmantošanā. Piektdien, 27. novembrī, tika paziņoti uzvarētāji, kas sadalīja vērienīgo naudas balvu fondu 12000 EUR apmērā. […]