Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi 23. novembrī  tikās pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte metodiskā darba sanāksmē.  

Saulītes pedagogi dalījās pieredzē par bērnu patriotisma un valstiskās identitātes apziņas veicināšanu dažādās rotaļnodarbībās un citās aktivitātēs. Pedagogi vēroja bērnu darbošanos grupās. Tāpat radošas un jaunas idejas varēja gūt Saulītes vadītājas vietnieces M. Krūmiņas prezentācijā un pedagogu pašgatavotajos mācību materiālos.  

Klātesošie  ar lielu interesi  piefiksēja idejas, kuras pēc tam varētu izmantot arī savā darbā. Viesi bija vienisprātis – šādas tikšanās ir  ļoti noderīgas, jo iedvesmo turpmākajam darbam.  

27.11.2018.