Piektdien, 26. jūnijā, Ventspils pilsētas dome nolēma Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” vadītājas amatā apstiprināt līdzšinējo vadītājas pienākumu izpildītāju Ingunu Irbi.

I.Irbe ieguvusi logopēda un pirmsskolas skolotāja bakalaura grādu Liepājas Pedagoģijas akadēmijā un izglītības vadības maģistra grādu Latvijas Universitātē. Profesionālās prasmes regulāri papildinātas dažādās nodarbībās un kursos, piemēram, apmeklējot Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes izveidoto profesionālās pilnveides programmu “VIP akadēmija” un paplašinot zināšanas par kolektīva vadīšanu, organizācijas kultūru un citām vadības prasmēm.

I.Irbes profesionālā dzīve jau 35 gadu garumā bijusi saistīta ar pirmsskolas izglītību, bet pēdējie 23 gadi – tieši ar pirmsskolas izglītības iestādi “Margrietiņa”, kur I.Irbe kopš 1997.gada strādājusi par pirmsskolas izglītības skolotāju, bet kopš 2019.gada septembra veikusi iestādes vadītājas pienākumus.

Pagājušajā mācību gadā I.Irbes vadībā veikta iestādes teritorijas pielāgošana āra nodarbībām, tādējādi veicinot izglītojamo zināšanu pilnveidi dažādās jomās, kā arī pakāpeniski uzsākta Montesori pieejas ieviešana – šobrīd iestādē veiksmīgi darbojas viena šāda grupiņa. Tāpat I.Irbe pēdējā gada laikā aktīvi iesaistījusies tehniskā un pedagoģiskā personāla profesionālajā pilnveidē, apguvusi un turpina apgūt dažādas iestādes vadībai nepieciešamās kompetences, pierādījusi sevi kā atbildības pilnu vadītāju un ir apņēmības pilna turpināt iesākto.

26. 06. 20.