2020. gada 17. jūnijā Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes (PII) ”Zvaigznīte” teritorijā notika iestādes 40 gadu jubilejas svinības, sveicot un pateicoties arī ilggadējiem bērnudārza darbiniekiem.

Pasākums tika atklāts ar bērnu parādi – audzēkņi skolotāju pavadībā skaistos tērpos devās gājienā pa iestādes teritoriju līdz svinību vietai, kur tos jau sagaidīja iestādes simbols – jautrā Zvaigznīte. Bērnudārzu “Zvaigznīte” jubilejā sveikt bija ieradušies Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, Ventspils domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš, LIZDA Ventspils pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētājs Sergejs Paipals-Šulcs, Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane un vadītājas vietniece Jana Bakanauska.

Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs pasniedza Ventspils pilsētas domes Atzinības rakstu līdzšinējai iestādes vadītājai Olgai Ņefjodovai, kas jau no 1989. gada ieņēmusi vadītājas amatu un šogad noslēdz savas darba gaitas. Savukārt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane pasniedza Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus ilggadējām iestādes darbiniecēm Jeļenai Fomičovai, Tatjanai Deņisenko, Valentīnai Žarovai, Anitai Odorskai, Svetlanai Zhukovai, Ludmilai Morozai un Olimpiadai Basenko. PII “Zvaigznīte” svētkos dāvanā saņēma dažādus mācību līdzekļus un robotikas komplektu rotaļnodarbībām, bet bērni pēc pasākuma varēja cienāties ar gardiem svētku kliņģeriem un Ventspils gotiņu atnesto pienu.

PII ”Zvaigznīte” dibināta 1980. gadā 30. martā un 40 gadu laikā iestādi absolvējuši jau apmēram 1500 bērni. Šajā mācību gadā iestādē zināšanas gūst kopumā 200 bērni.

17. 06. 20.