2020. gada 17. jūnijā Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes (PII) ”Zvaigznīte” teritorijā ar svinīgu pasākumu, ievērojot Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus, tiks atzīmēta iestādes 40. jubileja, reizē godinot arī ilggadējo iestādes vadītāju Olgu Ņefjodovu, kas šomēnes noslēdz savas darba gaitas.

PII ”Zvaigznīte” dibināta 1980. gadā 30. martā un pirmajā gadā 60 darbinieku gādībā to 12 grupās apmeklēja kopumā 280 bērni. Kopš atklāšanas piedzīvoti dažādi notikumi un izmaiņas – iestādes ēkas renovācija, teritorijas labiekārtošana, sporta un rotaļu zonu izveide, protams, arī izmaiņas kolektīva sastāvā.

Šobrīd “Zvaigznīte” ir darbavieta 58 pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Daļa no tiem gadu laikā mainījušies, tomēr kopumā secināms, ka iestādes kolektīvs ir ilggadējs – vairāki darbinieki tajā strādā jau kopš atvēršanas dienas un dažiem tā bijusi pat pirmā un vienīgā darbavieta. Skolotāja Jeļena Fomičova bērnudārzā strādā jau 40 gadus un atzīst, ka darbs ar bērniem nav viegls, bet sagādā neizmērojamu prieku, īpaši redzot, ka daudzi bijušie audzēkņi jau paši kļuvuši par vecākiem un ved savas atvases uz bērnudārzu. Arī vadītājas vietniecei izglītības jomā Tatjanai Deņisenko tā ir darbavieta kopš tās atvēršanas brīža. Viņa ir pārliecināta – ja izdodas veiksmīgi izvēlēties profesiju un ielikt tajā savu dvēseli, laimes sajūta vienmēr būs klātesoša. Savu profesionālo pienesumu un darba mīlestību iestādei ilgus gadus snieguši arī citi darbinieki –skolotājas Valentīna Žarova un Anita Odorska, skolotājas palīdze Svetlana Zhukova, kā arī tehniskās darbinieces Ludmila Moroza un Olimpiada Basenko.

Arī līdzšinējā vadītāja Olga Ņefjodova iestādē strādā jau teju kopš tās atvēršanas brīža. No 1981. gada veikti metodiķes pienākumi, taču kopš 1989. gada ieņemts vadītājas amats. Šo gadu laikā veiksmīgi un efektīvi īstenota sadarbība ar iestādes darbiniekiem, nodrošinot logopēdu, speciālo pedagogu, medmāsu un ārstu sadarbību ar grupu audzinātājām, izveidots lielisks kontakts un komunikācija ar pašiem bērniem, vecāku padomi un pilsētas pašvaldību, kā arī sekmīgi nodrošināta iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības veicināšana. Augsti novērtējams arī  O.Ņefjodovas ieguldījums mazākumtautību programmu realizēšanā, ievērojot bilingvālo apmācību, valsts valodas lietošanu un iekļaujošās izglītības kvalitatīvu pieejamību. Par sniegto ieguldījumu iestādes darbībā O.Ņefjovova tiks apbalvota ar Ventspils pilsētas domes Atzinības rakstu.

PII ”Zvaigznīte” var lepoties ar gadu laikā izkoptām tradīcijām – katru gadu tiek atzīmēta Tēvu diena un Māmiņdiena, organizētas vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdienas, Sporta svētki, Teātra dienas, Ģimenes dienas, Jautrie brīži un citi pasākumi, padarot bērnu ikdienu krāsaināku.

Šobrīd PII ”Zvaigznīte” zināšanas kopumā sešās pirmsskolas izglītības programmās gūst 200 jautru, draudzīgu un zinātkāru bērnu – Zvaniņi, Mārītes, Kamoliņi, Bitītes, Saules stariņi, Jāņtārpiņi, Taurenīši, Kāpēcīši, Plaukstiņas un Rūķīši. 40 gadu laikā iestādi absolvējuši jau teju 1500 bērni.

15. 06. 20.