Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” divas vecākās grupas un  sagatavošanas grupas bērni ciemojās Ventspils 1.pamatskolā, lai iepazītos ar skolas telpām, darbošanos un skolotājām.

Bērnus laipni sagaidīja skolas direktore Sandra Šulce, vietniece mācību darbā un topošo pirmklasnieku skolotāja.  Bērniem bija iespēja apskatīt klases telpas, bibliotēku, ēdamzāli, sporta un aktu zāli. Bērni visu vēroja ar lielu interesi. Katra grupa bija sagādājuši dāvanu no bērniem – paštaisītus pavasara ziedus.

15.03.2019.