Šonedēļ, 14. un 16. janvārī, pirmsskolas izglītības iestādē “Eglīte” notiks jau par tradīciju kļuvušie labdarības pasākumi, radot kopā būšanas prieku bērniem ar īpašām vajadzībām.

Pasākumu ietvaros pie pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” grupas “Cerībiņa” bērniem ciemosies Ventspils 2. pamatskolas A, B un C līmeņa klašu skolēni, draugi no atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”, kā arī asistenti un skolotāji. Pasākumi organizēti ar vēlmi vēsajos ziemas rītos dalīties klusā un siltā siržu tikšanās priekā, un to laikā tiks uzburta ziemīga skaņu darbnīca, lai gan pieaugušie, gan bērni ar dziesmu, rotaļu un spēļu palīdzību kopā ļautos pašizpausmei.

Šo labdarības pasākumu aizsākumi meklējami jau 2016./2017. mācību gadā, kad kopā tika iestudēts uzvedumu “Eglītes sapnis”.

13. 01. 20.