Ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu un Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 2015. gada 1. septembrī Ventspilī darbību uzsāka pilotprojekts “Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs”, kurā kopumā darbojas 18 sportisti. No tiem svarcelšanā startē astoņi sportisti, vieglatlētikā – seši, bet šorttrekā – četri. Noslēgtais sadarbības līgums paredz, ka abas līguma slēdzēju puses finansē vienādas summas.

Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs izveidots ar mērķi pilnveidot kvalitatīvu augstas klases sportistu sagatavošanas sistēmu Latvijā, nodrošinot priekšnoteikumus starptautiski konkurētspējīgu sportistu attīstībai, kā arī izcilus sasniegumus ilgtermiņā. Tāpat centra mērķis ir efektīvi izmantot sportistu resursus un izveidoto sporta infrastruktūru.

Projekta darbībai  2015. gadā piešķirts finansējums 45 000 eiro apmērā, 2016. gadā – 135 000 eiro, 2017. gadā – 135 000 eiro, 2018. gadā – 135 000 eiro, bet 2019. gadā – 90 000 eiro.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtais finansējums, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 2019. gadā ir sekmējis centra sportistu pilnvērtīgu sagatavošanos un startus Latvijas, Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās.

Pateicoties kvalitatīvam treneru darbam un nozīmīgam mācību-treniņu darbam, Ventspils sportisti sasnieguši augstus sportiskos rezultātus.

  • Svarcelšanā – Eiropas čempionātā 1. vietu izcīnīja Rebeka Koha,  savukārt 3. vietu Eiropas čempionātā un 1. vietu Pasaules junioru čempionātā izcīnīja Ritvars Suharevs. Tāpat Latvijas čempionātos zelta godalgas izcīnīja Daniela Ivanova, Armands Mežinskis, bet 3. vietu ieguva Artjoms Griščenko.
  • Vieglatlētikā –Rūta Kate Lasmane izcīnīja 3. vietu Eiropas U-20 čempionātā un 2. vietu Latvijas čempionātā trīssoļlēkšanā, Darja Sopova izcīnīja 2. vietu Latvijas Jaunatnes VIII olimpiādē un Baltijas komandu čempionātā U-18 tāllēkšanā, Ruslans Smolonskis izcīnīja 1. vietu Latvijas čempionātā 10 km soļošanā un izpildījis normatīvu dalībai Pasaules čempionātā.
  • Šorttrekā – sportisti gatavojas jaunajai sezonai, kura sāksies septembrī. Piedalās mācību-treniņu nometnēs Ventspilī un ārpus Latvijas robežām.

Visu šo laika periodu sportistiem tiek nodrošinātas naktsmītnes sporta internātā, ēdināšana 3 reizes dienā, medicīnas pakalpojumi, komandējumu izdevumi mācību-treniņu nometnēm un sacensībām, kā arī nepieciešamā inventāra iegāde un sporta bāžu izmantošana.  

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2019. gadam piešķirto līdzekļu izlietojums uz 2019. gada 30. jūniju ir 48126,07 eiro.

Ventspils pašvaldība izsaka pateicību Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai par sadarbību un doto iespēju arī 2019. gadā īstenot šo nozīmīgo projektu Ventspils pilsētā.

13. 08. 19.