Vairākas Ventspils izglītības iestādes saņēmušas Ekoskolas statusu 2019./2020. mācību gadam. To vidū jau tradicionāli ir Ventspils 4. vidusskola, Ventspils Pārventas pamatskola, Ventspils 1. pamatskola, kā arī pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”. Pie šīm mācību iestādēm plīvos Zaļie karogi.

Ekoskolu programma ir šobrīd populārākais vides izglītības modelis pasaulē. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas aptuveni 51 000 skolas vairāk nekā 70 pasaules valstīs, sākot no bērnudārziem un beidzot ar augstskolām. Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā.

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas ir Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) dalīborganizācija. Ekoskolu programma ir viena no piecām FEE International globālajām programmām līdztekus Zilā karoga un Zaļās atslēgas ekosertifikācijas programmām, kā arī Jauno vides reportieru un “Izzini mežu” vides izglītības programmām.

Par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē 129 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 49 skolas saņems Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. Pateicības tiek piešķirtas 33 skolām.

Lai atklātu jauno mācību gadu, Ventspils 4. vidusskolā notika eko diena, kuras ietvaros bērni devās ārpus skolas, lai ne tikai pildītu uzdevumus, bet arī labi pavadītu laiku ar klasi. Ieskats eko dienas aktivitātēs pieejams ŠEIT.

11. 09. 19.