2. augusta vakarā, kad pilsētā jau tika ieskandināti ilgi gaidītie Pilsētas svētki, svinīgs brīdis bija arī pagājušā mācību gada labākajiem Ventspils vidusskolu absolventiem, kuriem Livonijas ordeņa pilī Pedagoģiskā fonda apliecības un Pateicības rakstus pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs.

Pedagoģiskā fonda apliecības “Gada skolēns” šogad saņēma Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas absolventi Krista Bukele un Reinis Freibergs. Skolēni sevi pierādījuši ne tikai eksāmenos un ikdienas mācību darbā, bet arī mācību priekšmetu olimpiādēs. Krista Bukele šogad maijā saņēma Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecību un naudas balvu par atzinības iegūšanu, piedaloties Valsts 41. bioloģijas olimpiādē. Arī Reinis Freibergs maijā saņēma apliecību un naudas balvu par atzinību Valsts 69. matemātikas olimpiādē, atzinību Latvijas 46. atklātajā matemātikas olimpiādē, kā arī 1. vietām Kurzemes atklātajā tehniskās grafikas olimpiādē un Kurzemes skolu komandu ģeogrāfijas olimpiādē.

Ventspils pilsētas domes Pateicības saņēma Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas absolvente Tīna Ekmane, Ventspils 4. vidusskolas absolvente Karlīna Līva Geige un Ventspils 6. vidusskolas absolvents Pāvels Mihailovs. Svinīgā pasākuma laikā apbalvots tika arī Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas absolvents Leons Ālītis, kurš 30. Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē saņēma atzinību, un viņa skolotāja Irina Ivane par skolēna sagatavošanu olimpiādei.

Pēc balvu pasniegšanas Ventspils pilsētas domes un Izglītības pārvaldes pārstāvji, skolu pārstāvji un absolventi apsprieda nākotnes plānus. Absolventi dalījās savās iecerēs, atmiņās par pilsētu un pauda ko, viņuprāt, pilsētā vēl vajadzētu pilnveidot.

Tradīcija sveikt centīgākos vidusskolu absolventus aizsākusies 2000. gadā un kopš tā laika nosaukumu “Gada skolēns” ieguvuši jau 140 Ventspils vidusskolu absolventi.

Nominācija „Gada skolēns” tiek piešķirta Ventspils vispārizglītojošo skolu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācību darbā, vidējās izglītības atestātā iegūstot 8, 9 un 10 balles un katrā no centralizētajiem eksāmeniem saņemot vērtējumu, kas nav zemāks par 75%. Savukārt Pateicības raksti tiek piešķirti absolventiem, kuriem tikai vienā no eksāmeniem kopējais procentuālais vērtējums ir zemāks par 75%.

05. 08. 19.