Š.g. 22.decembrī Ventspils pilsētas dome apstiprināja grozījumus Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Atsaucoties uz epidemioloģisko situāciju valstī, reģistrācija tiks uzsākta 2 mēnešus vēlāk, tas ir 1. aprīlī, nevis 1. februārī kā iepriekšējos gados. Savukārt reģistrācijas rezultātus par bērna iekļaušanu 1.klases pretendentu sarakstā izglītības iestādes vecākiem paziņos līdz 5. maijam.

28.12.2020.