Ventspils muzejs sadarbībā ar Ventspils pilsētas un novada bibliotēkām, Ventspils pilsētas un novada izglītības pārvaldēm aicina izvirzīt labākos 2019./2020. mācību gada humanitāro zinību skolotājus rakstnieka un pedagoga Herberta Dorbes balvai „Gada humanitāro zinību skolotājs”.

H. Dorbes balvai pieteikt kandidātus aicināti visi vispārizglītojošo pilsētas un novada mācību iestāžu vadītāji, audzēkņu vecāki vai darba kolēģi. Balvas mērķis ir godināt humanitārā novirziena skolotājus, kuri 2019./2020. mācību gadā vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk, veicināja audzēkņu iesaistīšanu novada literatūras un kultūras vēstures procesu izzināšanā, Ventspils muzeja, Ventspils un novada bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, atraisot  bērnos un jauniešos lasītprieku un radošo spēju attīstību.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 15. maijam personīgi darba dienās no plkst.11.00 līdz 17.00 H. Dorbes muzejā, Ērgļu ielā 1 vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs) uz pasta adresi H. Dorbes muzejs, Ērgļu iela 1, Ventspils, LV -3601.

H. Dorbes balvas pasniegšana notiks 2020. gada 4. jūnijā Ventspils pilsētas pedagogu pasākumā “Ideju terminālis”. Tā tiks pasniegta jau sesto gadu, – pirms tam balvu ieguvuši skolotāji no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes „Varavīksne” un Ventspils 6. vidusskolas. Savukārt par iepriekšējo 2018./2019. mācību gadu, H. Dorbes balvu saņēma Ventspils Centra sākumskolas skolotāja Līga Nēliusa.

H. Dorbes balvas nolikums un pieteikuma anketa pieejami ŠEIT.

12. 05. 20.