Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz PROJEKTA VADĪTĀJA amatu:

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas un tai pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas ekonomikas zināšanas;
 • darba pieredze projektu izstrādē un vadībā (t.sk. pieredze Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektos);
 • teicamas valsts valodas zināšanas (svešvalodu zināšanas pretendentam tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • vēlama pieredze Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) lietošanā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus, strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • sistēmiska un loģiskā domāšana, spēja ātri reaģēt;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt un vadīt projektus;
 • projektu dokumentu pārvaldība;
 • pastāvīga sadarbība ar projektu finansējuma devēju pārstāvjiem;
 • projektu budžetu, laika grafiku un nauda plūsmu izstrāde, aktualizēšana un grozīšana;
 • atskaišu un pārskatu sagatavošana;
 • komentāru sniegšana par normatīvo aktu un to grozījumu projektiem savas kompetences ietvaros.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga 1250 – 1350 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2021.gada 5.marta plkst.16.00 iesniegt elektroniski: [email protected]  vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 05.03.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.