Europe Direct informācijas centrs Ventspils (EDIC) 3. decembrī organizē pasākumu 9. klašu audzēkņiem par nodarbinātību. Pasākums no plkst. 9.40 līdz plkst. 11.00 norisināsies Ventspils Galvenajā bibliotēkā.

Devīto klašu audzēkņiem mācību gada nobeigumā būs ne tikai jākārto pamatskolas beigšanas pārbaudījumi, bet arī jāpieņem nopietns lēmums par to, kurā mācību iestādē turpināt mācības un kādu profesiju apgūt. Protams, ka jauniešu izvēli ietekmē ģimene, skolotāji, draugi un tas, kādi mācību priekšmeti labāk patīk un padodas, bet izvēli izdarīt var palīdzēt arī zināšanas par to, kādas profesijas ir darba tirgū vairāk pieprasītas un kādu atalgojumu var saņemt, apgūstot kādu no tām.  Svarīgi ir arī izlemt, vai turpināt mācības tehnikumā, profesionālajā vidusskolā vai  vidusskolā. Šajā gadījumā noteicošais faktors ir tas, ko jaunietis vēlas darīt pēc vidējās izglītības iegūšanas.

Pasākuma gaitā Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs Austris Galindoms iepazīstinās jauniešus ar datiem par Ventspilī pieprasītākajām darba vietām, atalgojumu un citiem ar nodarbinātību saistītiem statistikas rādītājiem. Turpinājumā par savu personīgo pieredzi profesijas izvēlē runās sabiedriski ļoti aktīvs cilvēks, Latvijas Jaunatnes padomes prezidents un pārstāvis Eiropā, Emīls Anškens,  kā arī elektroinženieris, Ventspils Tehnikuma enerģētikas nozares pedagogs, metodiskā materiāla “Praktiskās mācības elektromontāžā. Praktiskie uzdevumi” autors, Ventspils Tehnikuma absolvents Alberts Kozlovs.

EDIC Ventspils darbību finansē Eiropas Komisija.

Foto: Juris Presņikovs

03. 12. 19.