Kā jau ziņojām, no šodienas Ventspils pilsētā strādās divi dežūrdārziņi – pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” un “Varavīksne”, nodrošinot dežūrgrupu darbību katrā Ventas krastā.

Informējam, ka šodien abos dežūrdārziņos kopumā atrodas 52 bērni:

  • pirmsskolas izglītības iestādi “Eglīte” apmeklē 21 audzēknis 6 grupās;
  • pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne” – 31 audzēknis 9 grupās.

Līdz ar to katrā grupā nav vairāk par 3-5 bērniem, un īpaša uzmanība vērsta uz audzēkņu individuālu darbu, nodrošinot pēc iespējas mazāku savstarpējo kontaktu un atturoties lietot mīkstās rotaļlietas un paklājus. Vienlaikus katrā dežūrdārziņā darbojas divas medmāsas, rūpējoties par veselībai drošu vidi.

Izglītības iestāžu telpas un inventārs regulāri tiek dezinficēts. Tāpat, pasūtot pārtikas produktus, tiek domāts par pēc iespējas veselīgu un vitamīniem bagātu uzturu, kas šajā laikā ir ļoti būtisks.

Vēršam uzmanību, ka konstatēti gadījumi, kuros vecāki ved bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi, neievērojot ārkārtējā situācijā noteikto divu nedēļu pašizolācijas periodu. Šie bērni iestādēs NETIEK IELAISTI. Aicinām vecākus būt atbildīgiem par savas ģimenes un apkārtējo drošību un veselību!

Informējam par jaunumiem!

  • Gadījumos, ja bērns atrodas prombūtnē līdz 7 darbadienām, ierodoties dežūrdārziņā, viņa veselības stāvokli vecāku klātbūtnē novērtē viena no pirmsskolas izglītības iestādes medmāsām.
  • Lai veselības stāvokļa novērtēšanas process no rītiem neradītu rindas, lūdzam vecākus vismaz dienu iepriekš iesūtīt pieteikumu uz e-pastu [email protected], norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, vecāku kontakttālruni, kā arī vēlamo dežūrdārziņu.
  • Ja bērna prombūtne ir ilgāka par 7 darbadienām, nepieciešama ārsta zīme.

Vienlaikus atgādinām – Ministru kabineta izsludinātā ārkārtējā situācija paredz, ka, apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā – katru pirmdienu – jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši vīrusa skartās teritorijas, nav bijis kontaktā ar saslimušajiem vai kontaktpersonām, kā arī vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Iespēju robežās vecāki tiek aicināti nodrošināt bērnu pieskatīšanu ģimenē!

Tāpat informējam, ka Ventspils Izglītības pārvaldes mājaslapā tiks ievietoti materiāli pirmsskolas vecuma audzēkņu darbam mājas apstākļos. Vecākiem bezmaksas materiāli šobrīd pieejami arī vietnēs soma.lv, uzdevumi.lv un maconis.zvaigzne.lv.  

19. 03. 20.